Hällestads kyrka
Foto: Johan Tell

Hällestads kyrka

En kyrka mitt i byn med nybyggt församlingshem strax intill.

Kyrkan är öppen när vaktmästare finns på plats.
För information kontakta oss på tel. 0122-85 700.

Besöksadress: Örebrovägen 240.
Hitta till Hällestads kyrka.

Gör en visuell vandring i Hällestads kyrka.

När den första kyrkan byggdes i Hällestad vet man inte med bestämdhet, men troligen var det på 1200-talet. Man vet att den plundrades av danskarna under Erik XIV:s tid och att den förstördes av en brand år 1726. Om denna första kyrkbrand i Hällestad berättar inskriptionen på den nuvarande storklockan, där man kan läsa:
PÅ FJÄRDE MARTII NATT SEX TJUGO SJUTTONHUNDRA MED ELD VÅR KYRKA, SAMT VÅR STAPEL MÅND BORT-DUNDRA. ÄN MERA, KLOCKORNA OCH RINGMUR DÅ FÖRGICKS. PÅ FÖLJANDE ÅR JAG GÖTS AV MALMEN SOM GENFICKS

Vid den eldsvådan brann också prästgården, som låg på samma sida av ån som kyrkan. En ny kyrka uppfördes snart och till den en fristående klockstapel. Också denna andra kyrka eldhärjades, den 23 januari 1893. Klockstapeln lyckades man dock rädda.

Man beslöt omedelbart att uppföra en ny kyrka, och att den skulle förses med ett klocktorn. Den tidigare klockstapeln visste man inte vad man skulle göra med, och man beslöt att skänka den till Skansen i Stockholm. Där står den nu som ett ståtligt monument över gången tid i Hällestad och får ringa in, bland annat, det nya året varje nyårsnatt.

Foto: Johan Tell

Den nuvarande kyrkan invigdes år 1895. Den är byggd som en korskyrka i gotisk stil med de typiska spetsbågarna i alla valv.  Från början rymde kyrkan c:a 900 personer, men genom att bänkarna tagits bort i sidoskeppet, rymmer kyrkan i dag c:a 500 personer.

Läktaren och korsarmarna är försedda med underbart vackra rosettfönster.  Fönstren i koret upptar bilder av från vänster:  Moses med lagens tavlor, Jesus som den gode Herden, Johannes Döparen och Martin Luther.

Foto: Johan Tell

Kyrkan pryds av 8 stora ljuskronor och 18 lampetter. Den största ljuskronan, med 34 ljusarmar i 4 kransar är en gåva från släkten Mörner på Sonstorps Bruk från år 1895. Fem av de övriga ljuskronorna är från den gamla kyrkan och kan dateras till 1600-talet.
Vid kyrkbranden 1893 kunde inte så mycket räddas av inventarierna, men timglaset på predikstolen och de två stora mässingsljusstakarna i koret samt ljusplåtarna i korabsiden är från den gamla kyrkan.
Den dopfunt som används numera står framme vid koret och är från 1660, tillverkad vid mässingsbruket i Norrköping.
Takmålningarna i koret är målade av konstnären Johan Krouthén, som tagit Hällestadsungdomar och barn som förebilder till änglarna.
Johan Krouthén, har också målat altarskåpets fem bilder, vilka föreställer från vänster:
Petrus går på vattnet, Jesus välsignar barnen, Jesu födelse, Lasarus uppväckes och Jesus Getsemane örtagård. Själva altarskåpet är ett verk av bildhuggare Blom från Arboga.

Foto: Johan Tell

Kyrkan hade fram till år 1980 mycket gammalt och fint nattvardssilver, men det stals vid inbrott och har ej kunnat återfinnas. Nytt antikt kyrksilver har inköpts och erhållits som gåvor av församlingsbor.
Kyrkans torn är 53 meter högt och i tornet hänger de båda kyrkklockorna, som ringer in till gudstjänst, i stort sett varje sön- och helgdag.
Den stora klockan, vars text redan har återgivits, väger 1500 kg. Den mindre klockan har tillkommit genom frivilliga gåvor år 1759. Låt oss begrunda inskriptionen på lillklockan:
KOM MIN KRISTEN TILL DETTA HUS OCH TEMPEL NÄR DU HÖR MITT NYA LJUD INSTÄMMA MED MIN ÄLDRE SYSTERS LJUVA RÖST SOM ENSAM LÄNGE NOG DIG KALLAT HAVER ATT HÄR BRUKAR DINA SALIGHETSMEDEL. JAG SÄGER DIG: KOM GÄRNA HIT, GACK STRAX I KYRKAN ATT RÄTT DYRKA OCH TJÄNA DIN GUD OFFENTLIGEN PÅ DET ATT NÄR VI EN GÅNG FÖR DIG GÖRA SJÄLARINGNINGEN DIN SJÄL DÅ MÅTTE VARA INSAMLAD I HIMMELEN. TY SÅLEDES VILL VI FÖRNÖJDA RINGA TILL DESS DOMKLOCKAN HONOM UPPVÄCKER PÅ DEN YTTERSTA DAGEN.

ADRESS
Hällestads kyrka
610 12 HÄLLESTAD