Foto: Johan Tell

Skedevi församlingshus

Skedevi församlingshus - både samlingssal och lägenhet.

Församlingshuset stod klart år 1934 och förvaltas av en stiftelse.

Stiftelsens styrelse skall bl a upplåta församlingshuset för det kyrkliga församlingslivet samt för annan verksamhet avseende församlingsmedlemmarnas undervisning och förströelse.

Församlingshuset uthyres bl a i samband med förrättningar i Skedevi kyrka som dop, bröllop och begravning och till församlingsbor i samband med t ex födelsedagar samt  till föreningar med hemvist i Skedevi vid sammanträden.

I församlingshuset får vistas högst 150 personer enligt beslut av Räddningstjänsten.

Det finns plats för 120 sittande gäster.
Kök med stekhäll, restaurangdiskmaskin m.m.

Nedan syns samlingssalen.

Skedevi församlingsgård
Skedevi församlingshus Foto: Johan Tell