Gravskick på församlingens kyrkogårdar
Foto: Johan Tell

Gravplats och gravskick

Det finns fem olika gravskick på församlingens kyrkogårdar.

Gravskick på församlingens kyrkogårdar

Urn- och kistgravplats

Urn- och kistgravplatser upplåtes med gravrätt i 25 år. Gravsättning sker i anhörigas närvaro om inte annat önskas.

Askgravplats

Askgravplatser upplåtes med begränsad gravrätt i 25 år. Gravsättning sker i anhörigas närvaro om inte annat önskas.

Gravskick på föramlingens kyrkogårdar

Askgravlund

Askgravlunden är ett kollektivt gravskick utan gravrätt. Namn på de gravsatta anges på en gemensam gravvård. Gravsättning sker inom ett gemensamt område utan anhörigas närvaro.

Minneslund

Minneslunden är ett kollektivt och anonymt gravskick utan gravrätt. Gravsättning sker inom ett gemensamt område utan anhörigas närvaro.