Gravskick på församlingens kyrkogårdar
Foto: Johan Tell

Gravplats och gravskick

Det finns sex olika gravskick på församlingens kyrkogårdar.