Foto: Johan Tell

Finskspråkig verksamhet

Suomenkielinen toiminta

RUOTSIN KIRKON SUOMENKIELINEN TOIMINTA/ 
SVENSKA KYRKANS FINSKSPRÅKIGA VERKSAMHET KEVÄTKAUSI/VÅRTERMINEN 2024

Palveleva Puhelin 020-262500 joka ilta 21-23.

24/1 kl. 13.30: ”Elämä ja sinä” Ceciliasalissa, Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/”Livet och du” i Ceciliasalen, Mariagården. Kaffeservering.

6/2 kl. 13.30: Raamattu- ja keskustelupiiri Petrihuoneessa, Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/Bibelstudie- och samtalsgrupp i Petrirummet, Mariagården. Kaffeservering.

11/2 kl. 13.30: Messu kirkkosalissa Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/Mässa i Skeppet, Mariagården. Kaffeservering.

21/2 kl. 13.30: ”Elämä ja sinä” Ceciliasalissa, Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/”Livet och du” i Ceciliasalen, Mariagården. Kaffeservering.

v. 10: Peruutettu toiminta jatkokoulutuksen vuoksi/v. 10 Inställd verksamhet pga. fortbildning.

10/3 kl. 13.30: Messu kirkkosalissa Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/Mässa i Skeppet, Mariagården. Kaffeservering.

20/3 kl. 13.30: ”Elämä ja sinä” Ceciliasalissa, Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/”Livet och du” i Ceciliasalen, Mariagården. Kaffeservering.

1/4 kl. 13.30: Messu kirkkosalissa Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/Mässa i Skeppet, Mariagården. Kaffeservering.

3/4 kl. 13.30: ”Elämä ja sinä” Ceciliasalissa, Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/”Livet och du” i Ceciliasalen, Mariagården. Kaffeservering.

17/4: Peruutettu toiminta, tervetuloa Laululauantaihin/Inställd verksamhet, välkommen till Sånglördag.

20/4 kl. 09.30 – 14.30: Laululauantai Skärblackassa, lisätietoja myöhemmin. Viimeinen ilmoittautumispäivä 10/4. Hinta: 120 – johon liittyy ruoka ja kahvit. Matkailu omin keinoin; jos otat jonkun kyytiisi, pääset ilmaiseksi/Sånglördag i Skärblacka, mer info. senare. Sista anmälningsdag: 10/4. Pris: 120 – mat och kaffe ingår i priset. Resa på egen hand; om du skjutsar någon får du komma gratis.

Yhteistiedot/Kontakt: Eija Luukkonen, 011-24 14 03 (tai eija.luukkonen@svenskakyrkan.se).

v. 18: Ei toimintaa/v. 18: ingen verksamhet.

7/5 kl. 13.30: Raamattu- ja keskustelupiiri Petrihuoneessa, Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/Bibelstudie- och samtalsgrupp i Petrirummet, Mariagården. Kaffeservering.

12/5 kl. 13.30: Messu kirkkosalissa Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/Mässa i Skeppet, Mariagården. Kaffeservering.

15/5 kl. 13.30: ”Elämä ja sinä” Ceciliasalissa, Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/”Livet och du” i Ceciliasalen, Mariagården. Kaffeservering.

28/5 kl. 13.30: Raamattu- ja keskustelupiiri Petrihuoneessa, Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/Bibelstudie- och samtalsgrupp i Petrirummet, Mariagården. Kaffeservering.

29/5 kl. 13.30: ”Elämä ja sinä” Ceciliasalissa, Mariagårdenilla. Kahvitarjoilu/”Livet och du” i Ceciliasalen, Mariagården. Kaffeservering. 

2/6 kl. 13.30: Jumalanpalvelus ja kesäjuhla Mariagårdenin puutarhassa; olemme sisällä jos sataa/Gudstjänst och sommarfest i Mariagårdens trädgård; vi är inomhus vid regn.

Yhteistiedot/Kontaktuppgifter:
Jyrki Myöhänen 
Komminister, Finspångs församling 
Telefon: 0122-44 48 32, 070-25 65 518.

Besöksadress: Vallonvägen 23, Finspång 
Postadress: Box 22, 612 21, Finspång 
Telefon växel: 0122-857 00
www.svenskakyrkan.se/finspang

Suomenkielinen Palveleva Puhelin joka ilta 21-23 numerossa 020-26 25 00.
Voit soittaa nimettömänä. Keskusteluja kriisitukea päivystäjiltä, joilla on vaitiolovelvollisuus.
Torstaisin ja sunnuntaisin 18-20 chatti osoitteessa svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin.
Nettikirje osoitteeseen svenskakyrkan. se/palveleva puhelin saa vastauksen 24 tunnin kuluessa.