Foto: Johan Tell

Finsk verksamhet

Suomenkielinen toiminta

Sverigefinska arbetet i Finspångs församling
Finspånging seurakunnan suomenkielinen toiminta

Palveleva Puhelin 020-262500 joka ilta 21-24.