Vuxen

Mötesplatser i församlingen.

Våren 2021

INSTÄLLD VERKSAMHET 
Här hittar du information om församlingens olika verksamheter. Med anledning av viruset COVID-19 har vi under 2020 fått ställa in en stor del av vår verksamhet. Vi följer fortsättningsvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar vår information här.
ALL FÖRSAMLINGSVERKSAMHET INSTÄLLD FRAM TILL 24 JANUARI.

 

Mariagården

Se framåt
- En grupp för dig som förlorat en anhörig.
Anmäl dig till församlingsexpeditionen,
0122-857 00 eller till Anette Andersson, 0122-857 11 eller anette.v.andersson@svenskakyrkan.se

Träffpunkten 
Tisdagar 09.30 – 11.30 i Skeppet,
Mariagården. Sittgympa kl.09.30. Andakt 10.00,
därefter kaffe/te och smörgås.
Programpunkt 10.30:

Bokcirkel
Anmälan: Annika tel. 072-050 65 42

Stickcafé 
Torsdagar kl. 14.00-16.00

Musikcafé
Måndagar ojämna veckor kl.14.00.
Skeppet, Mariagården.

Skedevi församlingshus

Träffpunkt med Lättgympa

Rejmyre församlingshem

Grilldagar

Handarbetscafé

Frivilliga som vill hjälpa till
Nu efterlyser vi i Rejmyre, fler frivilliga som vill hjälpa oss att skapa ett levande och aktivt församlingshem. Du som vill kan få hjälpa till med det som du känner är roligt och givande, vare sig det är att laga soppa, fixa fika, spela och sjunga, hjälpa till i våra verksamheter eller kanske hålla någon egen verksamhet.
Alla förslag är välkomna.
Vi behöver er, så tveka inte att kontakta oss.

Regna Ekebo

Stickcafé
Varannan tisdag 14:00 - 16:00.

Hällestads församlingshem

Vi träffas och trivs
Vid frågor kontakta Anna Sevelin 0122- 503 46
anna.sevelin@svenskakyrkan.se

Litterär salong
Mer info Margareta Baggman (070 523 18 77).