Vuxen

Café, Sopplunch och andra mötesplatser i församlingen.

Hösten 2021

Här hittar du information om församlingens olika verksamheter. Med anledning av viruset COVID-19 har vi under våren 2021 fått ställa in en stor del av vår verksamhet. Vi följer fortsättningsvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar vår information här.

Mariagården

Café Oasen
Nya öppettider
9.00 –15.00 måndag, tisdag, torsdag.
Caféet öppnar den 30/8 och stänger 9/12.

Se framåt
- En grupp för dig som förlorat en anhörig.
Anmäl dig till församlingsexpeditionen,
0122-857 00 eller till Anette Andersson, 0122-857 11 eller anette.v.andersson@svenskakyrkan.se

Träffpunkten
Skeppet, Mariagården
Tisdagar 09.30 –11.00
Sittgymnastik 09.30.
Därefter andakt, kaffe & smörgås samt programpunkt.
• 14 sept Vi sjunger med Jörgen
• 21 sept
• 28 sept Vi sjunger höstvisor

Bokcirkel
En bok, många tankar.
Vi startar åter upp vår bokcirkel på Mariagården under hösten.
Onsdagar: 22/9, 6/10, 20/10, 10/11, 24/11 samt 8/12 mellan 14.00–16.00

Anmälan till Annika Jakobsson från v. 34 på telefon: 072-050 65 42 eller
mejl: annika.jacobsson@svenskakyrkan.se

Stickcafé 
I Café Oasen. Varje torsdag kl. 14.00 -16.00.
med start den 2/9.

Musikcafé
Skeppet kl. 14.00 -16.00.
(med reservation för ändringar):
6/9 Pia Widlund med pianist.
20/9 Program ej klart
4/10 Allsång med Kalle och Annika.
18/10 Pia Widlund med pianist.
1/11 Program ej klart
15/11 Program ej klart
29/11 Julsånger för alla. Allsång med Pia Widlund.

Skedevi församlingshus

Bibelsamtal med fika
21 september, 19 oktober och 30 november
Kl. 10.00 -12.00
Vi samtalar med utgångspunkt från en bibeltext och fikar tillsammans. Ta gärna med din Bibel. Det går också bra att låna en bibel.
För mer information: Lotta Farholt, präst
0122-857 02 charlotte.farholt@svenskakyrkan.se

Rejmyre församlingshem

Det goda samtalet
kl. 13:00 - 14:00
Samtalsstund om ämnen som berör oss, i direkt anslutning till sopplunchen. Även föredrag och liknande kan förekomma.
Kontakt: Roger Hedin

Frivilliga som vill hjälpa till
Nu efterlyser vi i Rejmyre, fler frivilliga som vill hjälpa oss att skapa ett levande och aktivt församlingshem. Du som vill kan få hjälpa till med det som du känner är roligt och givande, vare sig det är att laga soppa, fixa fika, spela och sjunga, hjälpa till i våra verksamheter eller kanske hålla någon egen verksamhet.
Alla förslag är välkomna.
Vi behöver er, så tveka inte att kontakta oss.

Regna Ekebo

Stickcafé
Torsdagar jämna veckor
kl. 14.00 -16.00
med start den 9/9.

Hällestads församlingshem

Vi träffs och Trivs
kl. 14.00 -16.00.
30/9, 28/10, 25/11 och 9/12

Hällestads kyrka

Musikcafé
7 /9 kl.19.00
19/10 kl.19.00
Program ej fastställt. Se information längre fram.
Musikgruppen, Hällestad- Finspångs församling- NBV

Litterär salong

Mer info Margareta Baggman (070 523 18 77).

Sopplunch

Mariagården och Hällestads församlingshem.
Soppluncher serveras mellan kl. 12.00–14.00.
Höstens soppor kommer att vara:
16/9 Baconsoppa (Hällestad)
17/9 Baconsoppa (Mariagården)
14/10 Ärtsoppa (Hällestad)
15/10 Ärtsoppa (Mariagården)
11/11 Nikkaluoktasoppa (Hällestad)
12/11 Nikkaluoktasoppa (Mariagården)
Finns vegetariskt alternativ vid
varje tillfälle.

Rejmyre
Torsdagar Kl. 12.00-13.00, 16/9 – 16/12.
Sopplunch serveras i Rejmyre församlingshem. Då verksamheten kräver deltagande av ideella krafter kan starten senareläggas, och i så fall kommer korvgrillning utomhus inleda höstsäsongen. Detta meddelas på församlingens hemsida och sociala medier.

Skedevi

Äntligen!
Efter ett nedstängt år är det dags för sopplunch igen i Skedevi församlingshus. Dörrarna öppnas 12.00.
Medtag gott humör, god aptit – och lotterivinster!

Bröd och vatten som tillbehör, sedan kaffe och kaka.
21 september            Potatis- och purjolökssoppa
19 oktober                 Annonseras längre fram
30 november             Annonseras längre fram