Skedevi kyrka
Foto: Johan Tell

Skedevi kyrka

Skedevi kyrka vid Tisnarens strand med anor från medeltiden.

Kyrkan är öppen när vaktmästare finns på plats
För information kontakta oss på tel. 0122-85 700.

Hitta till Skedevi kyrka.

Gör en visuell vandring i Skedevi kyrka.

Den första kända kyrkan på platsen utgjordes av en timmerkyrka från 1200-talets början. Den ersattes, sannolikt i slutet av 1400-talet, av en stenkyrka med rektangulärt långhus. På 1770-talet försågs kyrkan med ett torn och 1803-1807 revs koret. Det ersattes med ett nytt nyklassicistiskt korparti med korsarmar och en lanternin över korsmitten

Skedevi kyrka
Skedevii kyrka Foto: Johan Tell

PLATS
Skedevi kyrka
VINGÅKER