Plantering av sommarblommor på Risinge kyrkogård
Foto: Johan Tell

Gravskötsel

När du själv inte har möjlighet att vårda gravplatsen.

Att vårda minnet av anhöriga som gått bort kan vara en del i sorgearbetet, men ibland har man inte möjlighet att själv vårda gravplatsen.

Kostnaden för gravskötsel ingår inte i begravningsavgiften eller kyrkoavgiften utan är en tjänst som ni kan köpa av oss. Vi åtar oss, mot en kostnad, att vårda er gravplats med stor omsorg.

HÄMTA AKTUELL PRISLISTA: Prislista 2023 (Gravskötselavgifterna uppräknas årligen)

Beställning av gravskötsel med plantering måste ske före 28 februari. 
Trimning av gräs samt grusskötsel kan beställas senare.

Välkommen att kontakta Kyrkogårdsförvaltningen!

Tips om växter som rådjur och sniglar ogillar

Gravlyktor, vaser och redskap
Föremål som förvaras bakom gravvården utgör ett hinder vid gravskötseln. Gravrättsinnehavare ombeds därför att ta hem förmålen under den perioden då de inte används. Om föremålen står kvar kommer personalen att placera dessa i planteringsytan. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ej för gravlyktor, vaser eller redskap. Glas och material med risk för skärskador tas bort.

Våra skötselavtal

Ettårsavtal eller avräkningsavtal

Vad ingår i gravskötselavtalet?

Skötselsäsongen sträcker sig från april till oktober.