Gravskick på föramlingens kyrkogårdar
Foto: Johan Tell

Ask- och urngravlund

Korskullen

På Rejmyre nya kyrkogård finns en kombinerad ask- och urngravlund utan gravrätt.

Askor gravsätts anonymt, kyrkogårdsförvaltningen namnger den avlidne med födelse- och dödsår på en gemensam plats.

Urnor gravsätts i anhörigas närvaro om så önskas. Gravplatsen markeras med en liggande ingraverad natursten i bestämd maxstorlek och utseende. Anhöriga bekostar gravering, kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller inte gravstenar.

Ask- och urngravlunden har en gemensam anvisad plats för levande snittblommor och gravljus, övriga dekorationer borttages.