Gravskick på föramlingens kyrkogårdar
Foto: Johan Tell

Askgravlund

Askgravlunden är ett kollektivt gravskick utan gravrätt. Namn på de gravsatta anges på en gemensam gravvård. Gravsättning sker inom ett gemensamt område utan anhörigas närvaro.

Finns på: Rejmyre nya kyrkogård

Gravsättning sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningspersonal under värdiga former. Efter gravsättningen skickas ett minnesblad till den som är antecknad som närmast anhörig.

Kyrkogårdsförvaltningen monterar en skylt med den gravsattes namn, födelse- och dödsår på en gemensam gravvård.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av och plantering i askgravlunden. Besökare får medverka till utsmyckning med gravljus samt snittblommor i gravvas på anvisad plats. Övriga dekorationer borttages. 

Kostnad:
800 kr för namnplattan.