Gravskick på församlingens kyrkogårdar
Foto: Johan Tell

Urn- och kistgravplats

Urn- och kistgravplatser upplåtes med gravrätt i 25 år. Gravsättning sker i anhörigas närvaro om inte annat önskas.

Finns på: samtliga kyrkogårdar

En traditionell gravplats med gravrätt. Det vill säga en enskild, utmärkt grav där urnor och/eller en kistor sätts ner.

Gravrättsinnehavare
Dödsboet skall inom 6 månader anmäla vem/vilka som ska vara gravrättsinnehavare. Samtliga dödsbodelägare ska skriva under anmälan och registrerad bouppteckning ska bifogas.

Gravvård
Den enskilda graven får märkas ut med en gravvård (ex. en gravsten). Gravvårdsritning skall undertecknas av gravrättsinnehavaren samt godkännas av upplåtaren. Gravvården är gravrättsinnehavarens egendom och gravrättsinnehavaren bär ansvar för densamma.

Gravskötsel
Gravplatsen får smyckas med växter, levande blommor, gravljus och vinterdekorationer. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och eventuell plantering men kan via tecknande av gravskötselavtal överlåta skötsel och plantering till upplåtaren. Läs mer om gravskötsel här

Boka tid med någon av våra arbetsledare för att välja en ny urn- eller kistgravplats:

Zarah Hellsten 0122-857 18
E-post: zarah.hellsten@svenskakyrkan.se
Risinge, S:ta Maria kyrkogårdar

Niklas Vakili 0122-210 59
E-post: niklas.vakili@svenskakyrkan.se
Hällestad, Regna, Rejmyre nya, Rejmyre gamla, Skedevi kyrkogårdar