Gravskick på församlingens kyrkogårdar
Foto: Johan Tell

Urn- och kistgravplats

En traditionell gravplats med gravrätt. Det vill säga en enskild, utmärkt grav där antingen en urna eller en kista sätts ner. Den enskilda graven märks ut med en gravvård (ex. en gravsten). Gravplatsen får smyckas med gravvård, växter, levande blommor, gravljus och vinterdekorationer.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och plantering.
Gravvården är gravrättsinnehavarens egendom och gravrättsinnehavaren bär ansvar för densamma.

Urn- och kistgravplatser finns på samtliga kyrkogårdar.