Barn 0-6 år

Kom och besök någon av våra öppna verksamheter. Barn tillsammans med vuxen är välkomna till gemenskap, sång och lek.

Höstterminen 2024

Måndagar:
Öppen verksamhet i Rejmyre församlingshem
v.36-50 kl. 9.00-12.00  0-6 år
Följ länken: https://youtu.be/7u-BhN3GxDU

”Här kommer vi” i Mariagården
v.36-42 och v.46-50 kl.16.30-18.00. 
Riktar sig till barn 3-10 år i behov av särskilt stöd tillsammans med en vuxen.
En stund med gemenskap och aktivitet. Medtag eget fika.
Kontakt/anmälan till madeleine.johnsson-lukic@svenskakyrkan.se

Tisdagar:
Öppen verksamhet i Hällestads församlingshem
v.36-50 kl.9.00–12.00.  
Sångstund  10.00

Torsdagar:
Öppen verksamhet i Mariagården
v. 36-50 kl. 13.30-17.30 för hela familjen
Följ länken: https://youtu.be/P5eD1B8-2QU

Är ni intresserade av en kurs i spädbarnsmassage?
Vid intresse av 4 familjer startar en kurs i Hällestads församlingshem.
Tid: Förmiddagar under 5 veckor.
Lämplig ålder: 1-8 månader
Avslutas med enkelt fika/frukt
Intresseanmälan/frågor: josefin.hellqvist@svenskakyrkan.se
Avgift: Medlem i Svenskakyrkan 50:-/familj  Icke medlem: 150:-/familj

 

Hämta vår folder med samtliga grupper 0-6 år här. 

Kontakt:
Madeleine mobilnr: 076-6776809
Lena mobilnr: 072-4021454
Roger mobilnr:/SMS: 076-677 68 84

Avgift: Öppna verksamheten samt naturgruppen:
Medlem i Svenska kyrkan: Gratis. Icke medlem 300:-/familj/termin