Foto: Johan Tell

Församlingsverksamhet

Här hittar du information om församlingens olika verksamheter. Med anledning av viruset COVID-19 fick vi under vår 2020 ställa in en stor del av vår verksamhet. Mycket öppnar igen under hösten men i vissa fall under förändrade former. Ta reda på mer här.

INSTÄLLD VERKSAMHET 
I Finspångs församling följer vi Folkhälsomyndighetens generella råd och tillämpar dem i vår verksamhet, vilket medför att vissa verksamheter måste anpassas, ställas in eller skjutas på framtiden. Vi väljer att fokusera på det vi faktiskt kan göra, så som t ex att hålla kyrkan öppen och erbjuda möjligheter till möten och samtal samt att fira gudstjänst. 

Inställt under hösten 2020
Andakter på service- och äldreboenden.
Soppluncher på samtliga platser i församlingen.
Handarbetscafé i Rejmyre. 

Alla behövs och är välkomna till verksamheten;  besökare, anställda, frivilliga och förtroendevalda. Det är i mötet med andra människor som vi kan växa som människor och i vår tro. Vi vill att Finspångs församling ska vara en mötesplats för alla människor i alla livets skeenden. Här möts barn, familjer, ungdomar och vuxna i samtal, verksamheter, enskild andakt och gudstjänst.