Slingrande gångväg genom grönska, några föräldrar med barn promenerar.
Foto: Johan Tell

Församlingsverksamhet

Mötesplatser för alla åldrar.

INSTÄLLD VERKSAMHET 
Här hittar du information om församlingens olika verksamheter. Med anledning av viruset COVID-19 har vi under 2020 fått ställa in en stor del av vår verksamhet. Vi följer fortsättningsvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar vår information här.

ALL FÖRSAMLINGSVERKSAMHET INSTÄLLD FRAM TILL 24 JANUARI.

Alla behövs och är välkomna till verksamheten;  besökare, anställda, frivilliga och förtroendevalda. Det är i mötet med andra människor som vi kan växa som människor och i vår tro. Vi vill att Finspångs församling ska vara en mötesplats för alla människor i alla livets skeenden. Här möts barn, familjer, ungdomar och vuxna i samtal, verksamheter, enskild andakt och gudstjänst.