Slingrande gångväg genom grönska, några föräldrar med barn promenerar.
Foto: Johan Tell

Församlingsverksamhet

Hösten 2021

Med anledning av pandemin fick vi under våren 2021 ställa in en stor del av vår verksamhet. Nu öppnar vi upp igen och hoppas på en höst med många möten. Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar vår information här.

Alla behövs och är välkomna till verksamheten;  besökare, anställda, frivilliga och förtroendevalda. Det är i mötet med andra människor som vi kan växa som människor och i vår tro. Vi vill att Finspångs församling ska vara en mötesplats för alla människor i alla livets skeenden. Här möts barn, familjer, ungdomar och vuxna i samtal, verksamheter, enskild andakt och gudstjänst.