Grilldag vid Rejmyre församlingshem

Församlingsverksamhet

Våren 2024

Alla behövs och är välkomna till verksamheten;  besökare, anställda, frivilliga och förtroendevalda. Det är i mötet med andra människor som vi kan växa som människor och i vår tro. Vi vill att Finspångs församling ska vara en mötesplats för alla människor i alla livets skeenden. Här möts barn, familjer, ungdomar och vuxna i samtal, verksamheter, enskild andakt och gudstjänst.

Barn och ungdom

Våren 2024

Dragspelsmusik i Hällestads församlingshem

Vuxen

Café, Sopplunch och andra mötesplatser i församlingen.

Diakoni

Den diakonala verksamheten grundar sig på att Kristus givit oss uppdraget att sprida hopp och kärlek bland våra medmänniskor.

Musik

"Musiken och det lästa ordet får i gudstjänsten bilda en enhet. I musiken får vi alla känna lugn och hämta kraft."

Finskspråkig verksamhet

Suomenkielinen toiminta