Slingrande gångväg genom grönska, några föräldrar med barn promenerar.
Foto: Johan Tell

Församlingsverksamhet

Sommaren 2021

INSTÄLLD VERKSAMHET 

Med anledning av viruset COVID-19 har vi under våren 2021 fått ställa in en stor del av vår verksamhet. Vi följer fortsättningsvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar vår information här.

Sommarverksamhet för vuxna

Kvällsvandra med Kristine.
Max 8 personer med anmälan till Kristine på SMS 072-050 6429
senast kl.18.00, dagen innan. Vi följer folkhälsomyndigheternas
rekommendationer om antalet deltagare vilket kan komma att justeras.

Tisdagen den 20 juli
Tjuttorps naturreservat, Lotorp
Samling, Mariagården kl.17.00 för avfärd i egna bilar.
Lättvandrat ca.3 km på stigar genom lövskog och ängsmarker.
Stopp för medhavd matsäck vid Tjensudden vid sjön Västjuten.

Tisdagen den 27 juli
Skönnarboleden och kolarkojan, Tjällmo
Samling, Hällestads kyrka kl.17.00 för avfärd i egna bilar
Lättvandrat ca.3 km på stigar och grusväg genom trollsk skog.
Stopp för medhavd matsäck vid kolarkojan mitt i skogen.

Tisdagen den 3 augusti
Strussjöskogens naturreservat, mellan Finspång och Ljungsbro.
Samling, Mariagården kl.17.00 för avfärd i egna bilar.
Medelsvår vandring ca.3 km på stigar och bergshällar.
Stopp för medhavd matsäck på berget mitt i skogen.

Tisdagen den 10 augusti
Gruvleden, Ljusfallshammar
Samling, Hällestads kyrka kl.17.00 för avfärd i egna bilar
Lättvandrat ca.6 km på stigar och grusvägar. Gruvhål och flera sjöar.
Möjlighet att gå upp på Tonberga, utsiktsplats.
1-2 stopp för medhavd matsäck

Ute i Guds fria natur.

Folkströms kyrka
Fredagar kl.19.00
11 juni, 9 juli, 23 juli, 6 augusti och 20 augusti
Hemlig gäst-Aktiviteter-Avslutande andakt.
Medtag egen fikakorg.
Anmälan till församlingsexpedition
tel. 0122-857 00
senast torsdag samma vecka.

Alla behövs och är välkomna till verksamheten;  besökare, anställda, frivilliga och förtroendevalda. Det är i mötet med andra människor som vi kan växa som människor och i vår tro. Vi vill att Finspångs församling ska vara en mötesplats för alla människor i alla livets skeenden. Här möts barn, familjer, ungdomar och vuxna i samtal, verksamheter, enskild andakt och gudstjänst.