Rejmyre kyrka
Foto: Johan Tell

Rejmyre kyrka

Rejmyre kyrka, en kyrka i glasbruksmiljö.

Kyrkan är öppen vardagar när vaktmästare finns på plats
för info. kontakta vaktmästare 076-677 28 48, 072-050 24 15.

Hitta till Rejmyre kyrka.

Gör en visuell vandring i Rejmyre kyrka.

År 1810 grundlades Rejmyre glasbruk och ett brukskapell av timmer började uppföras 1837 i närheten av glashyttan. Kapellet tillbyggdes efter några år med korsarmar och försågs med en öppen lanternin över korsmitten.

Rejmyre kyrka
Rejmyre kyrka Foto: Johan Tell

PLATS
Rejmyre kapell
REJMYRE