Kör diffust bakom en text som lyder Må bra sjung i kör.

Församlingens körer

Här finns en plats för alla åldrar och stämmor. Församlingen har välutbildade körledare och all verksamhet är kostnadsfri.

Körsång för barn och ungdom. 

Hällestads barnkör.
Måndagar 16:30-17:30 Hällestads församlingshem.
För dig som är 5 år och uppåt. Vi sjunger blandade sånger. Ibland är vi med på gudstjänster i kyrkan och besöker även Hällestadgården ett par gånger per år. Vi har även medverkat vid Luciafiranden. 
Ledare: Sara Eriksson, tel. 072-050 64 38
Yvonne Fransson, tel. 070-694 31 13

Regna barnkör.
Onsdagar 16:00-16:45 Betel, Igelfors.
Kören för dig som gillar att sjunga och går i förskoleklass eller högre årskurs. Vi sjunger en massa olika typer av sånger, leker lite, sjunger i kyrkan ibland. Om det finns behov kan vi hämta barn på frita och lämna igen efter avslutad övning.
Ledare: Sara Eriksson, tel. 072-050 64 38
Yvonne Fransson, tel. 070-694 31 13

Mariagårdens barnkörer.
Körer som sjunger allt man kan tänka sig.
Torsdagar 16:15-16:45 för barn födda 2015-2017.
Torsdagar 16:50-17:30 för barn från årskurs 2 och uppåt.
Ledare: Monika Blomberg, tel. 070-355 31 92.

Rejmyre barnkör.
Numera samtidigt som ”kökets hemligheter”på måndagar i församlingshemmet, fast i olika rum. Vi har gemensam presentationsstund och sedan avslutar vi gemensamt, där körbarnen får smaka på lite av det goda som tillagats i köket.
Vill man vara med i både kör och kök får man ta ett par veckor i köket för att sedan återgå till kören. Vi delar också upp barnen efter ålder.
Måndagar:
13.30-15.00 för Lågstadiebarnen
15.30-17.00 för mellanstadiebarnen
Ledare: Helene Reduthe tel 072-0506425
Vi hämtar och lämnar barnen på frita och lämnar igen efter avslutad övning. Det gäller båda verksamheterna


Anmälan sker via e-post
roger.hedin@svenskakyrkan.se
Roger Hedin
Mobil/SMS: 076-677 68 84

Körsång för vuxna

Risinge kyrkokör.
Torsdagar kl.18:30-20:30 i Mariagården.
Kören för dig som gillar stämsång och musikaliska utmaningar.
Ledare: Monika Blomberg, tel. 070-355 31 92.

Joysingers.
Torsdagar kl. 18.00-19.00 i Mariagården.
Kören för dig som tycker om att sjunga men inte alltför svåra stämmor.

Ledare: Helene Reduthe tel. 072-0506425.

Hällestads manskör.
Onsdagar kl.19.00-21.00, jämna veckor i Hällestads kyrka.
Kören som sjunger enkla sånger, men också mer traditionell repertoar för manskör.
Ledare Kristine Svensson, tel.072-050 64 27.

Hällestads kyrkokör.
Torsdagar kl.19.00-21.00 i Hällestad kyrka. 
Kören som sjunger allt mellan himmel och jord. Två, tre eller fyrstämmigt.
Ledare Kristine Svensson, tel.072-050 64 27.

Regna bygdekör och Skedevi-Rejmyre kyrkokör.
Måndagar kl.18.30-20.30 övar i Regna, Skedevi och Rejmyre.
Vi sjunger allt från Ted Gärdestad till klassiskt.. Två, tre eller fyrstämmigt.
Ledare: Sara Eriksson, tel.072-050 64 38.

”Vågasjungakören”
Projektkör som övar i Betel Igelfors.
Under våren 2023 tisdagar i mars.
Från kl.17.15 för de som vill servaras en enkel kvällsmåltid.
Kl. 18.00 sjunger de vuxna och för medföljande barn
finns aktiviteter fram till kl. 19.00 då vi slutar.

Frågor och anmälan till Sara Eriksson
sara.e.eriksson@svenskakyrkan.se
0720 506 438