Kör diffust bakom en text som lyder Må bra sjung i kör.

Församlingens körer

Här finns en plats för alla åldrar och stämmor. Församlingen har välutbildade körledare och all verksamhet är kostnadsfri.

Körsång för barn. 

Hällestads barnkör.
Måndagar 16:30-17:30 Hällestads församlingshem.
För dig som är 5 år och uppåt. Vi sjunger blandade sånger och fikar. Ibland är vi med på gudstjänster i kyrkan och besöker även Hällestadgården ett par gånger per år. Vi har även medverkat vid Luciafiranden. Sång och Spaghetti ingår också i programmet. Varje termin avslutas med glass.
Ledare: Sara Eriksson, tel. 072-050 64 38
Yvonne Fransson, tel. 070-694 31 13

Regna barnkör.
Onsdagar 16:00-16:45 Betel, Igelfors.
Kören för dig som gillar att sjunga och går i förskoleklass eller högre årskurs. Vi sjunger en massa olika typer av sånger, leker lite, sjunger i kyrkan ibland och har ”Sång och spagetti” ett par gånger per termin. Ibland sjunger vi i någon annan kyrka tillsammans med någon annan barnkör. På avslutningen brukar det bli glasskalas. Om det finns behov kan vi hämta barn på frita och lämna igen efter avslutad övning.
Ledare: Sara Eriksson, tel. 072-050 64 38
Yvonne Fransson, tel. 070-694 31 13

Mariagårdens barnkör.
Torsdagar kl. 16.00-16.45 i Mariagården.
Från 6 år. Kören som sjunger allt man kan tänka sig.
Ledare: Monika Blomberg, tel. 070-355 31 92.

Rejmyre barnkör.
Onsdagar start 29/9
Kl 13.15-14.15 Förskoleklass-åk 3
Kl 14.30-15.30 åk 4-6
i Rejmyre församlingshem 
Ledare: Helene Reduthe, tel. 072-0506425.

Körsång för vuxna

Risinge kyrkokör.
Torsdagar kl.19.30-21.00 i Mariagården.
Kören för dig som gillar stämsång och musikaliska utmaningar.
Ledare: Monika Blomberg, tel. 070-355 31 92.

Joysingers.
Torsdagar kl. 14.00-15.00 eller 18.00-19.00 i Mariagården.
Kören för dig som tycker om att sjunga men inte alltför svåra stämmor.
(Kören är tillfälligt delad i 2 grupper för att undvika trängsel.)
Ledare: Monika Blomberg, tel. 070-355 31 92.

Hällestads manskör.
Onsdagar kl.19.00-21.00, jämna veckor i Hällestads kyrka.
Kören som sjunger enkla sånger, men också mer traditionell repertoar för manskör.
Ledare Kristine Svensson, tel.072-050 64 27.

Hällestads kyrkokör.
Torsdagar kl.19.00-21.00 i Hällestad kyrka. 
Kören som sjunger allt mellan himmel och jord. Två, tre eller fyrstämmigt.
Ledare Kristine Svensson, tel.072-050 64 27.

Regna bygdekör och Skedevi-Rejmyre kyrkokör.
Måndagar kl.18.30-19.45 i Regna och Skedevi kyrkor.
Vi sjunger allt från Ted Gärdestad till klassiskt.. Två, tre eller fyrstämmigt.
Ledare: Sara Eriksson, tel.072-050 64 38.