Kör diffust bakom en text som lyder Må bra sjung i kör.

Församlingens körer

Här finns en plats för alla åldrar och stämmor. Församlingen har välutbildade körledare och all verksamhet är kostnadsfri.

All körsång är inställd tillsvidare, i väntan på nya direktiv från FHM.

Körsång för barn. 

”Våga sjunga kören” och ”Sång o spagetti”.
Kontakta Sara Erikssonför mer information
sara.e.eriksson@svenskakyrkan.se

Hällestads barnkör.
Måndagar 16:30-17:30 Hällestads församlingshem.
För dig som är 5 år och uppåt. Vi sjunger blandade sånger och fikar. Ibland är vi med på gudstjänster i kyrkan och besöker även Hällestadgården ett par gånger per år. Vi har även medverkat vid Luciafiranden. Sång och Spaghetti ingår också i programmet. Varje termin avslutas med glass.
Vi som leder kören heter Sara Eriksson och Yvonne Fransson.
Kontakta Sara Erikssonför mer information
sara.e.eriksson@svenskakyrkan.se

Regna barnkör.
Onsdagar 16:00-16:45 Betel, Igelfors.
Kören för dig som gillar att sjunga och går i förskoleklass eller högre årskurs. Vi sjunger en massa olika typer av sånger, leker lite, sjunger i kyrkan ibland och har ”Sång och spagetti” ett par gånger per termin. Ibland sjunger vi i någon annan kyrka tillsammans med någon annan barnkör. På avslutningen brukar det bli glasskalas.
Vi som leder kören heter Sara Eriksson och Yvonne Fransson. Om det finns behov kan vi hämta barn på frita och lämna igen efter avslutad övning.
Kontakta Sara Erikssonför mer information
sara.e.eriksson@svenskakyrkan.se

Mariagårdens barnkör.
Torsdagar kl. 16.00-16.45 i Mariagården.
Från 6 år. Kören som
sjunger allt man kan tänka sig.
Ledare: Monika och Ulrika.

Rejmyre barnkör.
Onsdagar 13:15-14:15 Rejmyre församlingshem.
För barn i förskoleklass upp till och med årskurs tre.
Vi börjar med mellanmål för att sen sjunga tillsammans.
Barnen blir hämtade klockan 13.00 och lämnade i skolan igen vid 14.30 om inte
föräldrar/vårdnadshavare bestämmer annat.
Kontakta Sara Erikssonför mer information
sara.e.eriksson@svenskakyrkan.se

Funderingar. Hör av dig till någon av oss ledare.
Monika Blomberg tel.070-355 31 92
Sara Eriksson tel.072-050 64 38
Yvonne Fransson tel.070-694 31 13
Kristine Svensson tel.072-050 64 27
Johan Sjösten Tel.072-050 64 32

Körsång för vuxna

Risinge kyrkokör.
Torsdagar kl.19.15-21.00 i Risinge kyrka.
Kören för dig som gillar stämsång och musikaliska utmaningar.
Ledare Monika Blomberg

Joysingers.
Torsdagar kl.18.00-19.00 i Risinge kyrka.
Kören för dig som tycker om att sjunga men inte alltför svåra stämmor
Ledare Monika Blomberg

Hällestads manskör.
Onsdagar kl.19.00-21.00. Udda veckor i Hällestads kyrka 
Kören som sjunger enkla sånger, men också mer traditionell repertoar för manskör.
Ledare Kristine Svensson.

Hällestads kyrkokör.
Torsdagar kl.19.00-21.00 i Hällestad kyrka. 
Kören som sjunger allt mellan himmel och jord. Två, tre eller fyrstämmigt.
Ledare Kristine Svensson.

”Våga sjunga kören” och ”Sång o spagetti”.
Kontakta Sara Erikssonför mer information
sara.e.eriksson@svenskakyrkan.se

Regna bygdekör.
Måndagar kl.18.30-20.30 i Regna och Skedevi kyrkor.
Den lilla kören med den stora gemenskapen. Två, tre eller fyrstämmigt.
Ledare Sara Eriksson

Skedevi-Rejmyre kyrkokör.
Torsdagar kl.18.30-20.30 Vi träffas i Regna och Skedevi kyrkor.
Vi sjunger allt från Ted Gärdestad till klassiskt.
Ledare Sara Eriksson

Funderingar. Hör av dig till någon av oss ledare.
Monika Blomberg tel.070-355 31 92
Sara Eriksson tel.072-050 64 38
Yvonne Fransson tel.070-694 31 13
Kristine Svensson tel.072-050 64 27
Johan Sjösten Tel.072-050 64 32