Södra Tjusts pastorat

En närvarande kyrka med glädje, gemenskap och framtidshopp! Välkommen, här finns plats för dig. I det svåra och i det enkla, i det lyckliga och i det sorgsna. Tillsammans går vi genom livet.

Aktuellt

Digital gudstjänst

Aktuellt

Dop, bröllop och begravning

Södra Tjusts pastorat