Foto: Unsplash

Vår personal

Här hittar du kontaktinformation till vår personal.

Tillförordnad kyrkoherde till och med 31 juli

Peter Lundborg

Södra Tjusts pastorat

Tf. Kyrkoherde

Mer om Peter Lundborg

Tillförordnad kyrkoherde till och med 31 juli 2021

Kyrkoherde från och med 1 augusti

Matilda Helg

Matilda Helg

Södra Tjusts pastorat

Kyrkoherde

Mer om Matilda Helg

Börjar sin tjänst 1 augusti 2021

Präster

Diakoner

Musiker

Louise Ahlström

Södra Tjusts pastorat

Kantor, Västerviks församling

Barn och ungdom

Administration

Kommunikation

Odlingspedagog

Vaktmästare och församlingsvärdinnor

Fastighet

Administration Kyrkgårdsförvaltningen

Kyrkogårdsvaktmästare