Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder rum för begravningsceremoni och olika möjligheter för sista vilan - oavsett den avlidnes trostillhörighet. Kyrkogårdsförvaltningen vårdar och underhåller också Södra Tjusts kyrkogårdar.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Vänligen kontakta oss via mail/telefon i första hand.

Telefon: 0490-842 06
Post- och besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93, Västervik
E-postadress: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Måndag kl. 10.00-12.00 och 13.30-15.30
Tisdag  kl. 10.00-12.00 och 13.30-15.30
Onsdag kl. 13.30-19.00 (kvällsöppet)
Torsdag kl. 10.00-12.00 och 13.30-15.30
Fredag kl. 10.00-12.00.

Provtryckning av gravstenar i Södra tjusts pastorat

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet på våra kyrkogårdar, men gravrättsinnehavaren ansvarar själv för själva gravplatsen och dess gravanordning. Ansvarsfrågan och åtgärder styrs av lagstiftning och måste följas. Vi har nu provtryckt alla gravstenar som vi kan hantera manuellt utan större maskiner, det vill säga de flesta gravstenar upp till och med 160 centimeter höga. Vi kommer på löpande intervall provtrycka alla gravstenar vart femte år.

2024 provtrycker vi gravstenar på Nya Kyrkogården i Västervik.

Begravning

Mötet med döden och att förlora en annan människa är kanske den svåraste livskrisen vi människor går igenom. Någon sa att sorgen, saknaden och smärtan efter en tid bildar ett kärleksärr. Ett är som visar att här var det kärlek.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna är alla vackra platser med väldigt olika karaktär. Här finner du plats för stillhet och eftertanke, såväl som möjlighet att ta en promenad i kulturhistoriskt intressanta områden.

Gravplats

Vill du ha hjälp med skötsel av gravplatsen? Funderar du kring vilka gravskick som finns eller är du gravrättsinnehavare? Letar du efter en speciell grav?

Gravskötsel

Vill du ha hjälp med plantering och skötsel av gravplatsen?

Kyrkogården berättar

Kyrkogården berättar är en digital kyrkogårdsvandring som skildrar Tjustbygdens historia. Visste du exempelvis att Västerviksbon och astronomiprofessorn Åke Wallenquist fått en asteroid uppkallad efter sig?

Jag vill veta mer!