Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder rum för begravningsceremoni och olika möjligheter för sista vilan - oavsett den avlidnes trostillhörighet. Kyrkogårdsförvaltningen vårdar och underhåller också Södra Tjusts kyrkogårdar.

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

OBS! Under perioden 2021-06-28 till 2021-08-20  har kyrkogårdsförvaltningens expedition bemanning måndag-fredag 10.00-12.00

Vänligen kontakta oss via mail/telefon i första hand.

Telefon: 0490-842 06
Post- och besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93, Västervik
E-postadress: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Måndag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Tisdag  10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Onsdag 13.30-15.30
Torsdag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Fredag 10.00-12.00.

provtryckning av gravstenar i Södra tjusts pastorat

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet på våra kyrkogårdar, men gravrättsinnehavaren ansvarar själv för själva gravplatsen och dess gravanordning. Ansvarsfrågan och åtgärder styrs av lagstiftning och måste följas. Vi har nu provtryckt alla gravstenar som vi kan hantera manuellt utan större maskiner, det vill säga de flesta gravstenar upp till och med 160 centimeter höga. Från och med 2021 kommer vi på löpande intervall provtrycka alla gravstenar vart femte år. 2021 provtrycker vi gravstenar i Ankarsrum, Blackstad och Hallingeberg.

Kyrkogården berättar

Kyrkogården berättar är en digital kyrkogårdsvandring som skildrar Tjustbygdens historia. Visste du exempelvis att Västerviksbon och astronomiprofessorn Åke Wallenquist fått en asteroid uppkallad efter sig?

Jag vill veta mer!