Foto: Stefan Tolf

Törnsfalls kyrka

Törnsfalls kyrka är den äldsta kyrkan som fortfarande används i Kalmar län. Namnet Törnsfall ska enligt legenden komma från en man vid namn Thyrne. Han kom till bygden för att predika om den okände Kristus. 

Kyrkan med kyrkogård ligger på en liten höjd vid Kyrksjön. Runt kyrkan ligger flera byggnader som tidigare utgjorde delar av den gamla kyrkbyn. 

Den ursprungliga kyrkan uppfördes på 1100-talet. Av denna återstår nuvarande kyrktorn. Nuvarande långhus uppfördes troligen på 1200-talet. Kyrkan hade från början bara små gluggar, men mellan 1698 och 1753 togs större och delvis nya fönster upp - det sista var altarfönstret. År 1766 byggdes en sakristia av sten som ersatte en tidigare av trä. 1783 fick tornet sin nuvarande takform med spira.

Kyrkogården är lika gammal som kyrkan. Den äldsta gravstenen finns i vapenhuset, ursprunligen låg gravstenden i golvet inne i Långhuset. 

Källa: Kyrkorna i Tjust