Törnsfalls församlingsråd

Här hittar du församlingsrådets ledamöter för perioden 2017-2021.

Kyrkoherde
Karin Björk

Ordförande
Eva von Kern

Vice ordförande
Göran Lindberg

Ledamöter
Nils Carlsson
Yvonne Lindberg Strand

Ersättare
Viktoria Jakobsson
Kent Lundström

Församlingsherde
Ingrid-Maria Bergman