Hjorteds församlingsråd

Här hittar du församlingsrådets ledamöter för perioden 2017-2021.

Kyrkoherde
Matilda Helg

Ordförande
Susanne Israel

Vice ordförande
Barbro Nilsson

Ledamöter
Yvonne Edvardsson
Eivor Hagelin
Elize Hjalmarsson
Torgil Höckergård
Linda Oskarsson
Ann-Charlotte Svensson

Ersättare
Ann-Helén Andersson
Mayvor Håkansson
Emma Karlsson
Gunilla Nyberg Oskarsson
Sven Oskarsson

Församlingsherde
Ulrika Robertsson