Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet hanterar alla frågor som berör begravningsverksamheten. Här är utskottets ledamöter för perioden 2017-2021.

Kyrkoherde
Karin Björk

Ordförande
Jan Björklund

Vice ordförande
Lars-Gunnar Hansson

Ledamöter
Nils Carlsson
Sven-Erik Gabrielsson
Staffan Hederberg
Fayme Heybroek
Margaretha Holgersson

Ersättare
Torgil Höckergård
Göran Karlsson
Göran Lindberg
Kent Lundström
Rose-Marie Sköldsson

Kyrkogårdsansvariga
Fredrik Johansson
Göran Svensson

Begravningsombud
Bror-Tommy Sturk
Matti Wahlström

Sekreterare
Lena Augustinsson