Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet hanterar allt som har med kyrkogårdar att göra. Här finns en lista i bokstavsordning över ledamöter under perioden 2017-21.

Björk, Karin
Kyrkoherde

Björklund, Jan
Ordförande

Carlsson, Nils
Ledamot

Gabrielsson, Sven-Erik
Ledamot

Hansson, Lars-Göran
Vice ordförande

Hederberg, Staffan
Ersättare

Heybroek, Fayme
Ledamot

Holgersson, Margareta
Ledamot

Höckergård, Torgil
Ersättare

Karlsson, Göran
Ersättare

Lindberg, Göran
Ersättare

Lundström, Kent
Ersättare

Sturk, Bror Tommy
Begravningsombud

Rose-Marie Sköldsson
Ersättare

Wahlström, Matti
Begravningsombud