Foto: Unsplash.com

Samtal, stöd och praktisk hjälp

Du är inte ensam i din oro. Behöver du någon att prata med eller behöver du praktisk hjälp? Vi finns här för dig!

Behöver du praktisk hjälp med att handla matvaror?

Kontakta Kenth Björk 0490-84272

Samtal under tystnadsplikt

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du kanske är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få prata med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. Både diakon och präst har tystnadsplikt om det som sägs under samtalet. 

När du samtalar enskilt med en präst eller diakon i samma rum, via telefon eller skriver brev kallas det enskild själavård. Ibland är det själavårdande samtalet mer förebyggande. Ibland sker själavården när det är kris, och ibland innebär själavård andlig vägledning.

För prästen och diakonen är tron på Gud en självklar grund i själavårdssamtalet. Men för den som söker en präst eller diakon för samtal behöver tron inte vara självklar eller ens finnas.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt. Just nu extraöppet pga coronapandemin.