Foto: -

S:t Petri kyrka

År 1905 invigdes S:t Petri i Västervik av biskop Carl Wilhelm Charleville, efter 100 års kamp för och emot kyrkans placering i staden.

Öppettider s:t petri kyrka

1 maj - 31 maj
Tisdagar och torsdagar klockan 09-19.00, alla övriga dagar 09-15.30 
1 juni - 31 aug 
Tisdagar och torsdagar klockan 09-19.00, alla övriga dagar 09-16.30
1 sep - 30 sep
Alla dagar klockan 09-15.30
1 okt - 30 april 
Tisdagar och torsdagar klockan 09-19.00, alla övriga dagar 09-16.00

Om kyrkan

S:t Petri kyrka invigdes 1905. Kyrkan är uppförd i nygotisk stil, något som man kan se på kyrkans trekopplade fönster, rosettfönster och mittskeppets tunnvalv i trä.

Det pågick länge en strid om kyrkans placering. Stiftet sökte tillstånd att riva S:t Gertruds medeltida kyrka, när detta misslyckades vändes istället blickarna mot Båtsmansstugorna i Västervik som tänkbar placering av kyrkan. Men även här misslyckades man, och istället valdes nuvarande placering.

Arkitekt var Adolf Emil Melander (1845-1933). Kyrkan genomgick en stor renovering 1967, och har därefter även renoverats 1975, 2003 och 2004.

I kyrkan finns tre orglar. Den ursprungliga orgeln har 28 stämmor och byggdes av Åkerman & Lund i Stockholm. Den placerades på västra läktaren men skymde det vackra rosettfönstret. Vid renoveringen flyttades orgeln till södra sidoläktaren.

Den stora orgeln, som återfinns på den västra läktaren, har 42 stämmor och är byggd av Marcussen & Son, Aabenraa, Danmark.

Den tredje orgeln är en kororgel. Även den är byggd av Marcussen & Son.

Konstnär Mats Hermanssons ikonpresenning i S:t Petri kyrka. Ikonerna är tillverkade av återvunna militärpresenningar som Mats har målat på. Foto: Malin Ekberg, Södra Tjusts pastorat

Orglarna i S:t Petri kyrka

I S:t Petri kyrka finns en Åkerman & Lund-orgel som invigdes 1905 när kyrkan var ny och en Marcussen-orgel som invigdes 1968 i samband med en renovering av kyrkan.

Jag vill veta mer!