Foto: Stefan Tolf

Västrums kyrka

Vid den plats som idag kallas för Kapelludden låg det allra äldsta kapellet från sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal.

Västrums kyrka och kapell renoveras

Under vår- och sommarhalvåret 2021 renoveras Västrums kyrka och kapell utvändigt. Det är skalskydd som puts, fasad och diverse måleri och förgyllning som ska utföras. Renoveringen medför att byggnadsställningar kommer att resas runt kyrkan och stå kvar så länge renoveringen pågår. 

År 1689 byggdes i Västrum ett litet kapell som var 10 meter brett och 20 meter långt. Kapellet revs 1798 när den nya kyrkan stod klar. Kvar av det gamla kapellet finns endast sakristian, som utgör det Cederflychtska gravkoret. 

Kyrkans vägg- och takmålningar från 1730-talet är alla mycket välbevarade. 

Västrums kyrka är en enskeppig salkyrka med vit och slätputsad sten- och murfasad. Kyrkan är ritad och byggd av arkitekt C Seurling. Kyrkan ligger på en höjd ett hundratal meter söder som kyrkogården. 

Alla tre klockorna i kyrkan är från den gamla kyrkan varav den äldsta klockan är från medeltiden. Ovanför dörren till sakristian hänger en liten oansenlig klocka med spännande historia. Den hängde ursprunligen vid det allra äldsta kapellet och hängdes upp på nuvarande plats 1952 i samband med kyrkorestaureringen. 

Källa: Kyrkorna i Tjust