Foto: Alex Giacomini /Ikon

Öppen förskola

I kyrkan finns många mötesplatser och öppna förskolor för dig som är hemma med barn.

Alla öppna förskolor är pausade tillsvidare

På grund av coronapandemin är alla öppna förskolor pausade tillsvidare. 

I pastorates finns flera öppna förskolor. Hit är du som är hemma med barn från 0 - 6 år välkommen. Det spelar ingen roll om du är mamma, pappa, morfar eller farmor, du är lika välkommen. 

På öppna förskolan kan vi tillsammans arbeta med att utveckla och stimulera barnens sinnen. Detta gör vi genom sång, musik och skapande. Här ges möjlighet till social gemenskap och nya kontakter med andra barn och föräldrar. Vi leker, samtalar, sjunger, fikar och skapar.