Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Södra Tjusts pastorat Besöks- och postadress: Hospitalsgatan 14, 59333 VÄSTERVIK Telefon: +46(490)84200 E-post till Södra Tjusts pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i principiella ärenden samt i ärenden som på annat sätt är av större vikt, t ex mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift, årsredovisning m m.

Kyrkofullmäktige väljs i direkta val vart fjärde år. Det senaste valet ägde rum den 17 september 2017. Då valdes det Kyrkofullmäktige som kommer att styra pastoratet fram till den 31 december 2021.

Kyrkofullmäktige sammanträder tre gånger per år, i juni, november och december. Sammanträdena är offentliga och annonseras på församlingarnas anslagstavlor.

För ytterligare information kontakta Kyrkofullmäktiges ordförande.

Ordförande
Nils Carlsson 070-378 70 50, e-post.
 
1:e vice ordf
Lena Folckner 

2:e vice ordf
Eva-Lena Fungmark

Ledamöter
Lennart Petersson
Jan Björklund
Kajsa Andersson
Jan-Peter Brinkby
Eivor Hagelin
Kenth Hirdeland
Staffan Hederberg
Anna Hederberg
Ove Leijonqvist
Anders Björkman
Jenny Gustavsson
Lena Folckner
Erik Torbrand
Conny Tyrberg
Eva-Lena Fungmark
Bertil Lundén
Anette Torstensson
Kerstin Karlsson
Marcus Brännström
Susanne Israel
Inger Nilsson
Sven Gunnar Persson
Nils Carlsson
Fayme Heybroek
Christer Gyllenstrand
Jan Brandel
Eva Petersson
Olof Hjortvid
Elisabet Östman
Margareta Gustafsson
Cecilia Hultén Lundin
Lennart Arfwidsson
Dan Larsen
Yvonne Edvardsson

Ersättare
Rose-Marie Sköldsson
Per Degerman
Irmeli Thörn
Göta Henriksson
Nils-Erik Karlsson
Ragnwaldh Larsson
Göran Karlsson
Margareta Gabrielsson
Göran Lindberg
Sven-Erik Gabrielsson
Torgil Höckergård
Gun-Britt Mattsson
Fredrik Barnekow
Siw Persson
Kenth Lundström Elssjö
Tina Erixon
Peter Lundin

Sekreterare  
Lena Augustinsson 

Kyrkoherde
Karin Björk

Begravningsombud 
Bror-Tommy Sturk, Begravningsombud Västervik
Matti Wahlström, Begravningsombud Oskarshamn