Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högst beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet vart fjärde år och representanter finns från alla pastoratets församlingar.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden samt i ärenden som på annat sätt är av större vikt, t ex mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift, årsredovisning m m.

Kyrkofullmäktige väljs i direkta val vart fjärde år. Det senaste valet ägde rum den 17 september 2017. Då valdes det Kyrkofullmäktige som kommer att styra pastoratet fram till den 31 december 2021.

Kyrkofullmäktige sammanträder tre gånger per år, i juni, november och december. Sammanträdena är offentliga och annonseras på församlingarnas anslagstavlor.

För ytterligare information kontakta Kyrkofullmäktiges ordförande.

Ledamöter i bokstavsordning

Andersson, Kajsa
Ledamot

Arfwidsson, Lennart
Ledamot

Björklund, Jan
Ledamot

Björkman, Anders
Ledamot

Brandel, Jan
Ledamot

Brinkby, Jan-Peter
Ledamot

Carlsson, Nils (tel 070-378 70 50)
Ordförande

Degerman, Per
Ersättare

Erixon, Tina
Ersättare

Folckner, Lena
Vice ordförande

Fungmark, Eva-Lena
Andre vice ordförande

Gabrielsson, Margareta
Ersättare

Gabrielsson, Sven-Erik
Ersättare

Gustafsson, Margareta
Ledamot

Gustavsson, Jenny
Ledamot

Gyllenstrand, Christer
Ledamot

Hagelin, Eivor
Ledamot

Hederberg, Anna Artursson
Ledamot

Hederberg, Birgitta
Ersättare

Hederberg, Staffan
Ledamot

Henriksson, Göta
Ersättare

Heybroek, Fayme
Ledamot

Hirdeland, Kenth
Ledamot

Höckergård, Torgil
Ledamot

Israel, Susanne
Ledamot

Karlsson, Göran
Ersättare

Karlsson, Kerstin
Ledamot

Karlsson, Nils-Erik
Ersättare

Larsen, Dan
Ledamot

Larsson, Ragnvald
Ersättare

Lindberg, Göran
Ersättare

Lundén, Bertil
Ledamot

Lundin, Peter
Ersättare

Lundin, Cecilia Hultén
Ledamot

Lundström, Kent
Ersättare

Mattsson, Gun-Britt
Ledamot

Nilsson, Inger
Ledamot

Persson, Siv
Ledamot

Persson, Sven Gunnar
Ledamot

Petersson, Lennart
Ledamot

Pettersson, Eva
Ledamot

Sköldsson, Rose-Marie
Ledamot

Thörn, Irmeli
Ersättare

Torbrand, Erik
Ledamot

Torstensson, Anette
Ledamot

Tyrberg, Conny
Ledamot

Wimmer, Ingvar
Ersättare