Södra Tjusts pastorat

Prata med oss

Kontakt

Södra Tjusts pastorat Besöksadress: Hospitalsgatan 14, 59333 VÄSTERVIK Telefon: +46(490)84200 E-post till Södra Tjusts pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkofullmäktige


Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i principiella ärenden samt i ärenden som på annat sätt är av större vikt, t ex mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift, årsredovisning m m.

Kyrkofullmäktige väljs i direkta val vart fjärde år. Senaste valet ägde rum den 15 september 2013 och då valdes det Kyrkofullmäktige som kommer att styra pastoratet fram till den 31 december 2017.

Södra Tjusts kyrkofullmäktige består av 35 ledamöter och 19 ersättare.

Kyrkofullmäktige i Södra Tjusts pastorat sammanträder tre gånger per år, i juni, november och december. Sammanträdena är offentliga och annonseras på församlingarnas anslagstavlor.

För ytterligare information kontakta Kyrkofullmäktiges ordförande.

Ordförande
Nils Carlsson 070-378 70 50, e-post.
 
1:e vice ordf
Lena Folckner 

2:e vice ordf
Ingela Pettersson

Ledamöter
Kajsa Andersson
Anna Artursson Hederberg
Fredrik Barnekow
Jan Björklund
Anders Björkman
Jan Brandel
Jan-Peter Brinkby
Marcus Brännström
Sölve Eriksson
Eva-Lena Fungmark
Christer Gyllenstrand
Eivor Hagelin
Lars-Göran Hansson
Staffan Hederberg
Elisabet Bergström
Margaretha Holgersson
Evy Hult
Susanne Israel
Sten Johansson
John Karlqvist
Ove Leijonqvist
Björg Lorentzon
Bertil Lundén
Susanne Lönn
Inger Nilsson
Sven Oskarsson
Sven Gunnar Persson
Lennart Petersson 
Anita Tejle Andersson
Erik Torbrand
Conny Tyrberg
Poul Larsen


Ersättare
Anders Ekelund
Tina Erixon
Margareta Gustafsson
Max Jensen
Bert Johansson
Göran Karlsson
Margareta Larsson
Ragnvald Larsson
Caroline Ljung
Maria Magnusson
Gun-Britt Mattsson
Björn Petersson
Rose-Marie Sköldsson
Anita Svensson
Elisabet Östman
BengtOlof Arvidsson
Birgitta Hederberg
Olof Hjortvid
Irmeli Thörn

Sekreterare  
Lena Augustinsson 

Kyrkoherde
Karin Björk

Begravningsombud 
Bror-Tommy Sturk Västerviks kommun                                                                                                       

Matti Wahlström
Oskarshamns kommun