Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högst beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet vart fjärde år och representanter finns från alla pastoratets församlingar.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden samt i ärenden som på annat sätt är av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift, årsredovisning med mera. 

Kyrkofullmäktige väljs i direkta val vart fjärde år. Det senaste valet ägde rum den 17 september 2017. Då valdes det kyrkofullmäktige som kommer att styra pastoratet fram till den 31 december 2021.

Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger per år, i juni och november. Sammanträdena är offentliga och annonseras på anslagstavlan vid S:ta Gertruds kyrka. 

För ytterligare information kontakta kyrkofullmäktiges ordförande.

Kyrkoherde
Matilda Helg

Ordförande
Nils Carlsson

Vice ordförande
Lena Folckner

Andre vice ordförande 
Eva-Lena Fungmark

Ledamöter
Kajsa Andersson
Lennart Arfwidsson
Jan Björklund
Anders Björkman
Jan Brandel
Jan-Peter Brinkby
Per Degerman
Margareta Gabrielsson
Sven-Erik Gabrielsson
Bert Gren
Margareta Gustafsson
Christer Gyllenstrand
Lars-Göran Hansson
Anna Artursson Hederberg
Staffan Hederberg
Göta Henriksson
Fayme Heybroek
Kenth Hirdeland
Torgil Höckergård
Susanne Israel
Göran Karlsson
Kerstin Karlsson
Nils-Erik Karlsson
Dan Larsen
Ragnvald Larsson
Göran Lindberg
Bertil Lundén
Peter Lundin
Cecilia Hultén Lundin
Kent Lundström
Gun-Britt Mattsson
Inger Nilsson
Siv Persson
Sven-Gunnar Persson
Lennart Petersson
Ewa Pettersson
Irmeli Thörn
Erik Torbrand
Anette Torstensson
Conny Tyrberg

Ersättare
Ingvar Wimmer

Sekreterare
Lena Augustinsson