Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högst beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet vart fjärde år och representanter finns från alla pastoratets församlingar.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden samt i ärenden som på annat sätt är av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift, årsredovisning med mera. 

Kyrkofullmäktige väljs i direkta val vart fjärde år. Det senaste valet ägde rum den 17 september 2017. Då valdes det kyrkofullmäktige som kommer att styra pastoratet fram till den 31 december 2021.

Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger per år, i juni och november. Sammanträdena är offentliga och annonseras på anslagstavlan vid S:ta Gertruds kyrka. 

För ytterligare information kontakta kyrkofullmäktiges ordförande.

Kyrkoherde
Karin Björk

Ordförande
Nils Carlsson

Vice ordförande
Lena Folckner

Andre vice ordförande 
Eva-Lena Fungmark

Ledamöter
Kajsa Andersson
Lennart Arfwidsson
Jan Björklund
Anders Björkman
Jan Brandel
Jan-Peter Brinkby
Per Degerman
Margareta Gustafsson
Jenny Gustavsson
Christer Gyllenstrand
Anna Artursson Hederberg
Staffan Hederberg
Fayme Heybroek
Kenth Hirdeland
Torgil Höckergård
Susanne Israel
Kerstin Karlsson
Dan Larsen
Bertil Lundén
Cecilia Hultén Lundin
Gun-Britt Mattsson
Inger Nilsson
Siv Persson
Sven-Gunnar Persson
Lennart Petersson
Ewa Pettersson
Rose-Marie Sköldsson
Erik Torbrand
Anette Torstensson
Conny Tyrberg

Ersättare

Margareta Gabrielsson
Sven-Erik Gabrielsson
Bert Gren
Göta Henriksson
Göran Karlsson
Nils-Erik Karlsson
Ragnvald Larsson
Göran Lindberg
Peter Lundin
Kent Lundström
Irmeli Thörn
Ingvar Wimmer

Sekreterare

Lena Augustinsson