Foto: Stefan Tolf /Södra Tjusts pastorat

Västrums kyrkogård

Den förste som begravdes på Västrums kyrkogård var en 17 månader gammal pojke, Jacobeus Petri. Han var den förstfödde till kyrkoherden P.J. Törnevall. Gravsättningen ägde rum den 17 december 1693. År 1767 uppfördes en stenmur runt kyrkogården.

fakta västrums kyrkogård

Antal gravplatser: 684 st
Yta: 0.5 hektar
Gravskick: Jordbegravning, urngravar, minneslund och askgravlund.
Besöksadress: Västrum kyrkogård, 593 74 Ankarsrum

Vrituell rundvandring

Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

OBS! Under perioden 2021-06-28 till 2021-08-20  har kyrkogårdsförvaltningens expedition bemanning måndag-fredag 10.00-12.00

Vänligen kontakta oss via mail/telefon i första hand.

Telefon: 0490-842 06
Post- och besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93, Västervik
E-postadress: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Måndag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Tisdag  10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Onsdag 13.30-15.30
Torsdag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Fredag 10.00-12.00.