Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Västrums kyrkogård

Den förste som begravdes på Västrums kyrkogård var en 17 månader gammal pojke, Jacobeus Petri. Han var den förstfödde till kyrkoherden P.J. Törnevall. Gravsättningen ägde rum den 17 december 1693. År 1767 uppfördes en stenmur runt kyrkogården.

Antal gravplatser på Västrums kyrkogård 684 st
Yta: 0.5ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta:

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Telefon 0490-84206
E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress:
Västrum kyrkogård
593 74 Gunnebo