Västrums kyrkogård

Den förste som begravdes på Västrums kyrkogård var en 17 månader gammal pojke, Jacobeus Petri. Han var den förstfödde till kyrkoherden P.J. Törnevall. Gravsättningen ägde rum den 17 december 1693. År 1767 uppfördes en stenmur runt kyrkogården.

Vrituell rundvandring
Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

Antal gravplatser på Västrums kyrkogård 684 st
Yta: 0.5ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta:

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Telefon 0490-84206
E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress:
Västrum kyrkogård
593 74 Gunnebo