Foto: Unsplash

Planera en begravning

När en anhörig ska begravas är det ofta rätt många val att göra. Så långt det är möjligt ska den avlidnes önskemål uppfyllas, annars beslutar närmast anhöriga.

Den avlidnes önskemål

Den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, ska genomsyra begravningen, enligt begravningslagen. För att underlätta för anhöriga är det bra att skriva ner sina önskemål om sin begravning. 

Planera begravningen

Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring begravningen. Då är det ofta begravningsbyrån som bokar begravning och sköter kontakten med kyrkan. Det går också bra att ordna delar eller allt praktiskt själv.

Stor frihet att göra avskedet personligt

Avsked kan göras i en kyrka, ett kapell, ett hem eller andra lämpliga platser.
Eftersom begravningsceremoni är ett frivilligt arrangemang finns inget som säger att det måste göras vid kistan. Avsked kan tas före kistläggning på sjukhus eller i hemmet, eller efter kremering med urna.

Kremering eller jordbegravning? 

Ett viktigt beslut är om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas. Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav. En avliden person ska gravsättas eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning, läs mer om gravar och gravsättning här.

Begravningsgudstjänst för den som tillhör Svenska kyrkan

Den som tillhör Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. I den avgiften ingår begravningsgudstjänst i kyrka med präst, kyrkomusiker, bärartjänst och kyrkvaktmästare. Detta gäller även om begravningsgudstjänsten hålls i annan församling än i hemförsamlingen.

Gudstjänsten kan avslutas på två sätt:

  • Avslutas gudstjänsten på begravningsplatsen görs detta i samband med att kistan sänks i graven. Då tar de sörjande avsked och prästen ber slutbönen.
  • Avslutas gudstjänsten i kyrkan/kapellet tar de sörjande avsked vid kistan eller urnan. Efter avslutad ceremoni, då de anhöriga lämnat lokalen, tas stoftet/askan om hand av personal.

Begravningsgudstjänst för den som inte tillhör Svenska kyrkan

En begravningsgudstjänst får hållas för den som inte tillhörde Svenska kyrkan, om det finns särskilda skäl och är förenligt med den avlidnes önskemål. En avgift tas då ut för begravningsgudstjänsten. Det är viktigt att i god tid kontakta pastoratet för att prata om såväl möjligheten att ha en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning som de ekonomiska villkoren för detta.

Borgerlig begravning

En begravningsceremoni som inte följer Svenska kyrkans ordning för begravningsgudstjänst eller ordning enligt annat trossamfund kallas för borgerlig begravning. Alla huvudmän ska tillhandahålla en lokal utan religösa symboler för avskedsceremonier. Kostnad för lokal ingår i begravningsavgiften.

Det behövs inget särskilt förordnande eller tillstånd för att vara borgerlig begravningsförättare och det finns inget som hindrar att anhöriga och vänner själva håller i den borgerliga ceremonin. Kostnad för begravningsförättare ingår inte i begravningsavgiften utan bekostas av dödsboet. 

Minnesstunden ger tillfälle att minnas tillsammans

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked och för många blir begravningen en viktig del av sorgearbetet.

boka tid och plats för begravning

Telefon: 0490-842 00 
E-postadress: sodra.tjusts.pastorat@svenskakyrkan.se

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

OBS! Under perioden 2021-06-28 till 2021-08-20  har kyrkogårdsförvaltningens expedition bemanning måndag-fredag 10.00-12.00

Vänligen kontakta oss via mail/telefon i första hand.

Telefon: 0490-842 06
Post- och besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93, Västervik
E-postadress: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Måndag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Tisdag  10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Onsdag 13.30-15.30
Torsdag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Fredag 10.00-12.00.