Foto: Magnus Aronson

Barngrupper

Välkommen till kyrkan efter skoldagen! Här finns verksamheter för dig i låg- och mellanstadieåldern samlade.

alla barngrupper är pausade tillsvidare

På grund av coronapandemin är alla barnkörer pausade tillsvidare.