Västerviks församlingsråd

Här hittar du församlingsrådets ledamöter för perioden 2017-2021.

Kyrkoherde
Karin Björk

Ordförande
Lena Folckner

Vice ordförande
Gun-Britt Mattsson

Ledamöter
Roger Appelqvist
Anders Björkman
Anna Hederberg
Kenth Hirdeland
Gunwor Larsson
Margareta Larsson
Violet Petersson
Anita Tejle Andersson

Ersättare
Jan Björklund
Eva-Lena Fungmark
Birgitta Jansson
Marianne Larsen
Rose-Marie Sköldsson

Arbetsledande komminister
Karina Nahlbom