Västerviks församlingsråd

Ledamöter i bokstavsordning.

Andersson, Anita Tejle
Ersättare

Appelqvist, Roger
Ledamot

Björk, Karin
Kyrkoherde

Björklund, Jan
Ersättare

Björkman, Anders
Ledamot

Folckner, Lena
Ordförande

Franzén, Anette Lindblom
Komminister

Fungmark, Eva-Lena
Ersättare

Hederberg, Anna Artursson
Ledamot

Hederberg, Birgitta
Ledamot

Hirdeland, Kenth
Ledamot

Jansson, Birgitta
Ersättare

Larsen, Dan
Ersättare

Larsen, Marianne
Ersättare

Larsson, Margareta
Ledamot

Larsson, Gunvor
Ledamot

Mattsson, Gun-Britt
Vice ordförande

Petersson, Violet
Ledamot

Sköldsson, Rose-Marie
Ersättare