Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ankarsrum kyrkogård

Ankarsrums kyrkogård ligger omkring 200 meter nordost om kyrkan, på en liten höjd i samhället. Kyrkogården anlades 1909 och invigdes 1910.

Antal gravplatser på Ankarsrums kyrkogård: 1126st
Yta: 0.95 ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta:

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Telefon 0490-84206 

E-post till kyrkogårdsförvaltningen
 
Besöksadress:
Ankarsrum kyrkogård
Kungsgatan 48
593 70 Ankarsrum.