Ankarsrum kyrkogård

Ankarsrums kyrkogård ligger omkring 200 meter nordost om kyrkan, på en liten höjd i samhället. Kyrkogården anlades 1909 och invigdes 1910.

Vrituell rundvandring
Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

Antal gravplatser på Ankarsrums kyrkogård: 1126st
Yta: 0.95 ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta:

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Telefon 0490-84206 

E-post till kyrkogårdsförvaltningen
 
Besöksadress:
Ankarsrum kyrkogård
Kungsgatan 48
593 70 Ankarsrum.