Utskott

I utskotten bereds ärenden innan beslutas av kyrkorådet. I Södra Tjusts pastorat finns tre utskott: arbetsutskott, fastighetsutskott och kyrkogårdsutskott.