Utskott

I utskotten bereds ärenden innan de hamnar hos kyrkorådet. I Södra Tjusts pastorat finns tre utskott: fastighetsutskott, arbetsutskott och kyrkogårdsutskott.