Hallingeberg-Blackstads församlingsråd

Här hittar du församlingsrådets ledamöter för perioden 2017-2021.

Kyrkoherde
Matilda Helg

Ordförande
Katarina Vernersson Kopowski

Vice ordförande
Ingela Manfred Astvall

Ledamöter
Anna Hamlin
Ove Lejonkvist
Susanne Lönn

Ersättare
Lovisa Andersson
Madeleine Hjortbrandt
Karin Holmgren
Anneli Sandström

Arbetsledande komminister
Anton Hultgren