Gladhammar kyrkogård

Gladhammar kyrkogård har en lång historia på platsen. Redan på medeltiden var det här socknens döda begravdes. Kyrkogården omgärdade den medeltida kyrkan denna revs 1889.

Vrituell rundvandring
Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

Antal gravplatser på Gladhammar kyrkogård: 766st
Yta: 0.83 ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta:

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Telefon 0490-842 06
E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress:
Gladhammars kyrkogård                                                                            
593 96 Västervik