Foto: Stefan Tolf /Södra Tjusts pastorat

Gladhammar kyrkogård

Gladhammar kyrkogård har en lång historia på platsen. Redan på medeltiden var det här socknens döda begravdes. Kyrkogården omgärdade den medeltida kyrkan denna revs 1889.

Fakta Gladhammar kyrkogård

Antal gravplatser: 766st
Yta: 0.83 hektar
Gravskick: Jordbegravning, urngravar, minneslund och askgravlund.
Besöksadress: Gladhammars kyrkogård, 593 96 Västervik

Vrituell rundvandring

Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

Virtuell rundvandring Gladhammars kyrkogård

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

På grund av smittspridning av Covid-19 i samhället ber vi dig att i första hand kontakta oss via telefon eller e-post. Undvik så långt som möjligt att göra fysiska besök. 

Telefon: 0490-842 06
Post- och besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93, Västervik
E-postadress: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Måndag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Tisdag  10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Onsdag 13.30-15.30
Torsdag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Fredag 10.00-12.00.