Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gladhammar kyrkogård

Gladhammar kyrkogård har en lång historia på platsen. Redan på medeltiden var det här socknens döda begravdes. Kyrkogården omgärdade den medeltida kyrkan denna revs 1889.

Antal gravplatser på Gladhammar kyrkogård: 766st
Yta: 0.83 ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta:

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Telefon 0490-842 06
E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress:
Gladhammars kyrkogård                                                                            
593 96 Västervik