Foto: Max Wahlund

Andrum

Fyra gånger per år ger vi ut Andrum. Ett magasin som handlar om sånt som rör dig som bor eller vistas i Södra Tjusts pastorat. Läs det senaste numret här!

Utgivningsplan 2020

Nr 1. Delas ut den 2-4 mars. 

Nr 2. Delas ut den 25-27 maj.

Nr 3. Delas ut den 31 augusti - 2 september.

Nr 4. Delas ut den 23-25 november.