Meny

Begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet utses/förordnas av länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen). Staten kontrollerar genom ombudet hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Varför finns begravningsombud?

Efter relationsändringen 2000-01-01 begränsades möjligheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag.

Ombudets verksamhet regleras i Begravningslagens 10 kapitel och i Begravningsförordningens 49 - 58 §.
Frågor om service och kostnader gällande begravningsentreprenör, stenhuggerifirma eller dylikt ingår INTE i begravningsombudets uppdrag.

I Södra Tjusts pastorat får begravningsombudet kallelse till kyrkorådets sammanträden, utbildningar, budget och bokslutsarbete etc. Ombudet har förslagsrätt i Kyrkorådet och har rätt att ställa frågor och göra påpekanden vid deras sammanträden samt yttra sig om fastställande av budget och begravningsavgift.

Begravningsombud Södra Tjusts pastorat, förutom Misterhult.

Bror-Tommy Sturk
Lövbo skola 1
615 95  VALDEMARSVIK

Begravningsombud för Misterhult

Matti Wahlström
Konvaljevägen 3
572 50 OSKARSHAMN