Orglarna i S:t Petri kyrka

I S:t Petri kyrka har vi två fina orglar. Det ena är en Åkerman & Lund-orgel som invigdes 1905 när kyrkan var ny. Det andra är en Marcussen-orgel som invigdes 1968 i samband med en renovering av kyrkan.

Åkerman & Lund-orgeln.
År 1897 inlämnades anbud på en ny orgel till S:t Petri kyrka. Firman Åkerman & Lund, Sundbyberg, antogs och kontrakt upprättades den 21 mars 1905 på en 28-stämmig orgel med två manualer och pedal.
Orgeln invigdes samtidigt med kyrkan första söndagen i Advent 1905 med musikdirektör Gustaf Hägg, Stockholm, vid orgeln. Som avsynare av orgelverket hade kyrkorådet kallat två sakkunniga, förutom G. Hägg även fil.kand N.P.Norlind, Lund.
Vid sammanträde med representanter från Kgl. Byggnadsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Västerviks församlings kyrkoråd, den 1/2 1966, enades man om att orgeln skulle flyttas från västra läktaren till en av tvärskeppsläktarna. Genom kyrkorådets tillmötesgående anslogs medel därtill. Ned- och uppmontering samt fullständig genomgång av hela orgelverket utfördes av orgelbyggaren Einar Berg, Stockholm.
Orgeln med dess Rooseveltlådor, mekanisk. pneumatiska traktur (Barker-maskin) och mekanisk-pneumatiska registratur är en typisk exponent för senromantikens stilideal och är bevarad helt i sitt ursprungliga skick. Endast uttjänta delar i mekaniken har bytts ut och stämning och rengöring av orgelhuset utförts.
Den är en av få svenska romaniska orglar av denna storlek som bevarats i originalskick. Orgeln med sin varma och variationsrika klang är ett utmärkt gudstjänstinstrument.
 
Disposition:   
Manualen: (C-g3)  
Borduna 16'  
Principal 16'  
Principal 8'  
Gamba 8'  
Flute Harmonique 8' 
Dubbelflöjt 8' 
Dolce 8'  
Octava 4' 
Flüte Octaviante 4' 
Octava 2'  
Cornette 3 chor (börjar med 3 1/5´, 2 2/3´, 2´) 
Trumpet 16'  
Trumpet 8'  
Manual II (C-g3) (Svällverk): 
Basetthorn 8' 
Salicional 8' 
Violin 8' 
Rörflöjt 8'  
Voix Celeste 8' 
Echoflöjt 4' 
Oboë 8' 
Euphone 8' 
Tremulant 
Tremulant 
Pedalen (C-fl) 
Principal 16'  
Subbas 16' 
Qvinta 10 2/3' 
Borduna 8 ' 
Violoncelle 8' 
Octava 4 ' 
Basun 16' 
Contrabass Composé 32' (=Pr. 16' + Qv. 10 2/3')
Koppel: 
I man./ped., II man./ped., II man./I man.,
8va högre man. I, 8va lägre man. II,
Forte, Tutti
Registersvällare, Crescendosvällare, 
3 fria sättkombinationer för man. I och ped.
3 fria sättkombinationer för man. II och ped.
Marcussen-orgeln
Den 3-4 februari 1968 invigdes i samband med S:t Petri kyrkas återöppnande två orglar tillverkade av Marcussen & Söns Orgelbyggeri, Aabenraa, Danmark. Den stora huvudorgeln på västläktaren har 41 stämmor fördelade på Ryggpositiv, Huvudverk, Bröstverk och Pedalverk. Piporna i fasaden är ljudande. Uppställningen av pipor och luftlådor följer verkprincipen, vilket innebär att orgeln byggts i skilda klangligt självständiga delar, s.k. verk. Närmast läktarbarriären finns Ryggpositivet med Principal 4´i fasaden. Bröstverket placerat strax ovanför organistens huvud och över det huvudverket med sin Principal 8´-stämma i fasaden. På ömse sidor om huvudverket står de två pedaltornen med pedalverkets alla stämmor (Principal 16´i fasaden). I toppen av huvudverket syns en stjärna. Det är en s.k. Cymbelstjärna. Sex små klockor sitter fästade på stjärnan. När registret dras an roterar stjärnan och klockorna klingar. Näktergalstämman härmar fågelsång och består av en uppochnedvänd orgelpipa som ljuder i en vattenfylld behållare. Då uppstår ett fågelsångs-liknande ljud. De horisontella piporna i huvudverkets fasad kallas för spansk trumpet. Det är en glansfull trumpetstämma som var vanlig i äldre spanska orglar. Orgeln har mekanisk traktur och registratur, dvs. förbindelsen mellan tangent och spelventil respektive registerandrag och sleif sker på mekanisk väg. Pedalens registrering är elektrisk. Fasad och orgelhus är ritade av orgelbyggare Sybrand Zachariassen. Dispositionen är gjord i samråd mellan församlingens dåvarande organist, musikdirektör Rune Elmehed och Zachariassen. Orgeln med sin glansfulla, övertonsrika klang är en kvalitativ och välbyggd typisk representant för den s.k. neobarocka orgeltypen och speglar väl den tidens uppfattning av barockens orglar.
Disposition:
Huvudverk (HV, manual II) (C-g3)
Gedacktpommer 16´
Principal 8´
Rörflöjt 8´
Spetsgamba 8´
Oktava 4´
Spetsflöjt 4´
Spetskvint 2 2/3´
Oktava 2´
Mixtur 4-6 ch
Cymbel 3 ch
Trumpet 8´
Ryggpositiv (RP, man I) (C-g3)
Gedakt 8´
Kvintadena 8´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Oktava 2´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´
Sesquialtera 2 ch
Scharf 4 ch
Dulcian 16´
Krumhorn 8´
Tremulant
Bröstverk (BV, man III) (C-g3)
Trägedakt 8´
Blockflöjt 4´
Principal 2´
Gedaktflöjt 2´
Sivflöjt 1´
Klockcymbel 2 ch
Regal 16´
Vox Humana 8´
Tremulant
Cymbelstjärna
Näktergal
Pedalverk (P)(C-g3)
Principal 16´
Subbas 16´
Oktava 8´
Gedakt 8´
Oktava 4´
Nachthorn 2´
Mixtur 6 ch
Fagott 32´
Basun 16´
Trumpet 8´
Skalmeja 4´
Koppel: HV+RP, HV+BV, P+HV, P+RP, P+BV
Svällare för BV, 2 fria komb. i pedalen