Orglarna i S:t Petri kyrka

I S:t Petri kyrka har vi två fina orglar. Det ena är en Åkerman & Lund-orgel som invigdes 1905 när kyrkan var ny. Det andra är en Marcussen-orgel som invigdes 1968 i samband med en renovering av kyrkan.

Åkerman & Lund-orgeln

År 1897 inlämnades anbud på en ny orgel till S:t Petri kyrka. Firman Åkerman & Lund, Sundbyberg, antogs och kontrakt upprättades den 21 mars 1905 på en 28-stämmig orgel med två manualer och pedal.

Orgeln invigdes samtidigt med kyrkan första söndagen i Advent 1905 med musikdirektör Gustaf Hägg, Stockholm, vid orgeln. Som avsynare av orgelverket hade kyrkorådet kallat två sakkunniga, förutom G. Hägg även fil.kand N.P.Norlind, Lund.

Vid sammanträde med representanter från Kungliga Byggnadsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Västerviks församlings kyrkoråd, den 1/2 1966, enades man om att orgeln skulle flyttas från västra läktaren till en av tvärskeppsläktarna. Genom kyrkorådets tillmötesgående anslogs medel därtill. Ned- och uppmontering samt fullständig genomgång av hela orgelverket utfördes av orgelbyggaren Einar Berg, Stockholm.

Orgeln med dess Rooseveltlådor, mekanisk. pneumatiska traktur (Barker-maskin) och mekanisk-pneumatiska registratur är en typisk exponent för senromantikens stilideal och är bevarad helt i sitt ursprungliga skick. Endast uttjänta delar i mekaniken har bytts ut och stämning och rengöring av orgelhuset utförts.
Den är en av få svenska romaniska orglar av denna storlek som bevarats i originalskick. Orgeln med sin varma och variationsrika klang är ett utmärkt gudstjänstinstrument.

 

Marcussen-orgeln

Den 3-4 februari 1968 invigdes i samband med S:t Petri kyrkas återöppnande två orglar tillverkade av Marcussen & Söns Orgelbyggeri, Aabenraa, Danmark. Den stora huvudorgeln på västläktaren har 41 stämmor fördelade på Ryggpositiv, Huvudverk, Bröstverk och Pedalverk. Piporna i fasaden är ljudande. Uppställningen av pipor och luftlådor följer verkprincipen, vilket innebär att orgeln byggts i skilda klangligt självständiga delar, så kallade verk.

Närmast läktarbarriären finns Ryggpositivet med Principal 4´i fasaden. Bröstverket placerat strax ovanför organistens huvud och över det huvudverket med sin Principal 8´-stämma i fasaden. På ömse sidor om huvudverket står de två pedaltornen med pedalverkets alla stämmor (Principal 16´i fasaden). I toppen av huvudverket syns en stjärna. Det är en så kallade Cymbelstjärna. Sex små klockor sitter fästade på stjärnan. När registret dras an roterar stjärnan och klockorna klingar. Näktergalstämman härmar fågelsång och består av en uppochnedvänd orgelpipa som ljuder i en vattenfylld behållare. Då uppstår ett fågelsångs-liknande ljud. De horisontella piporna i huvudverkets fasad kallas för spansk trumpet. Det är en glansfull trumpetstämma som var vanlig i äldre spanska orglar.

Orgeln har mekanisk traktur och registratur, det vill säga, förbindelsen mellan tangent och spelventil respektive registerandrag och sleif sker på mekanisk väg. Pedalens registrering är elektrisk. Fasad och orgelhus är ritade av orgelbyggare Sybrand Zachariassen. Dispositionen är gjord i samråd mellan församlingens dåvarande organist, musikdirektör Rune Elmehed och Zachariassen. Orgeln med sin glansfulla, övertonsrika klang är en kvalitativ och välbyggd typisk representant för den så kallade neobarocka orgeltypen och speglar väl den tidens uppfattning av barockens orglar.