Foto: Stefan Tolf /Södra Tjusts pastorat

Gladhammars kyrka

Gladhammars kyrka är ritad av arkitekten, riddaren och slottsintendenten Ernst Jacobsen. Tegel och järndetaljer som återfinns på kyrkan är från Ankarsrums bruk.

Gladhammars kyrka stod färdig 1886. Kyrkan genomgick en stor renovering 1949-1950. Bland annat målades kyrkan i gråvitt, flera bänkar revs och den stora kronan som hängde i taket togs ner. Kronan försvann efter renoveringen och var länge försvunnen. Det var först när kyrkan på nytt skulle renoveras 1999-2001 som kronan återfanns i ett igensatt utrymme. Nu hänger kronan återigen i mitten av kyrkan. 

Vid renoveringen 1999-2001 återställdes kyrkan till sitt ursprunliga skick och fick tillbaka sin varma jordnära färgsättning. 

Ett av kyrkans många intressanta föremål är Nådastolen från 1400-talet där den ursprunliga målningen till stor del finns bevarad. Nådastolen var ett vanligt sätt att framställa treenigheten på, det vill säga Fadern, Sonen och Den heliga anden. 

Gravkapellet som ligger strax söder om kyrkan byggdes 1938 på samma plats som det tidigare gravkapellet och fick även samma form och volym. I gravkapellet finns altartavalan från det rivna kapellet bevarat. 

Källa: Kyrkorna i Tjust