Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Södra Tjusts pastorat har ett gemensamt kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd. I varje församling har man utsett ett församlingsråd med uppgift att engagera sig i församlingsverksamheten.