Foto: Unsplash

Förtroendevalda

Södra Tjusts pastorat har ett gemensamt kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd. I varje församling har man utsett ett församlingsråd med uppgift att engagera sig i församlingsverksamheten.

Kyrkoval

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Läs mer!
Organisationschema Södra Tjusts pastorat