Förtroendevalda

Södra Tjusts pastorat har ett gemensamt kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd. I varje församling har man utsett ett församlingsråd med uppgift att engagera sig i församlingsverksamheten.