Foto: Stefan Tolf

Blackstads kyrka

Den nuvarande kyrkan i Blackstad är den tredje i ordningen och är uppförd på en höjd vid klockaregården, cirka 200 meter från den gamla kyrkoplatsen.

Blackstad är en medeltida socken med många gravfält från järnåldern och nämns på 1600-talet som en egen församling. Man tror att det fanns en kyrka här redan på 1200-talet med tanke på de gamla inventarier som finns i den nuvarande kyrkan. Den första kyrkan brann ner 1618 men ersättes snabbt en kyrka på samma plats. 

Ritningarna till den nuvarande kyrkan är gjorda av Casper Seurling. Byggmästare var Carl Samuel Modée. Stenkyrkan stod färdig 1970 och invigdes 1973 under namnet Gustav Adolfs kyrka. Kyrkan är en typsik gustaviansk landsortskyrka. 

Kyrkan interiör är välbevarad från byggnadstiden och har bland annat en herrskapsläktare, vilket är ovanligt i våra trakter. 

 Källa: Kyrkorna i Tjust