Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns på de allra flesta sjukhus i Sverige. Den gemensamma symbolen är som för kristenheten i sin helhet - korset. Men sjukhuskyrkans kors har en annorlunda utformning. Innesluten av korsets mjuka yttre former finns en blomma, som skjutit skott från en avbruten stam...

Du som är patient, närstående, personal

Sjukhuskyrkan har många olika uppgifter och finns till när du

  • behöver tala med en medmänniska 
  • vill tala om andliga frågor
  • vill få förbön eller nattvard.

Vi har tystnadsplikt och gör inga journalanteckningar.

Tid för andakt och stillhet

Andaktsrummet på entréplanet är öppet dagtid för dig som önskar en stunds stillhet. 

Kontakta gärna sjukhuskyrkan

  • via sjukhusets växel, 0490-860 00
  • via personalen på avdelningen 
  • via våra direktnummer (se längre ner på sidan) 
  • du kan även nå oss vid våra rum vid huvudentrén eller ta kontakt när vi möts på sjukhuset.

Sjukhuskyrkan kan även förmedla kontakt med församlingspräst, pastor, diakon och företrädare för andra trosinriktningar. 

Medarbetarna på Västerviks sjukhus 

Eva-Maria Heedman, sjukhuspräst
0490-863 92, 842 25

Ingrid Bergman, sjukhuspräst
0490-862 49, 842 04

Jonas Karlsson, sjukhuspastor
0490-869 07, 073-088 31 10

Blomman symboliserar att från det som brutits och gott av kan ett nytt liv spira... att livet är stark och att det må trotsa sjukdom, död och sorg. Även om lidandets gåta sällan kan förklaras - och flykt undan smärtan känns meningslös - så finns det alltid en bro som bär livet vidare över mörka stunder. 

Därför står den spirande blomman för livet - för hoppet, tron och kärleken. (Jesaja 11:1)

Information om Sjukhuskyrkan (pdf)

Sjukhuskyrkan Sveriges hemsida