Misterhults församlingsråd

Här hittar du församlingsrådets ledamöter för perioden 2017-2021.

Kyrkoherde
Matilda Helg

Ordförande
Kerstin Karlsson

Vice ordförande
Elisbet Bergström

Ledamöter
Lars-Göran Hansson
Fayme Heybroek
Margaretha Holgersson
Sten Johansson
Peter Lundin
Eva Pettersson

Ersättare
Birgitta Carlsson
Cecilia Hultén Lundin
Sven-Gunnar Persson

Församlingsherde
Susanne Elssjö