Foto: Unsplash

Begravningsavgift

Det kan kännas kostsamt att ordna en begravning, men många delar är redan betalda via begravningsavgiften. Storleken på de övriga kostnaderna går att påverka själv. Här kan du läsa mer om vad som ingår i begravningsavgiften och vad som inte gör det.

Svenska kyrkan har i uppdrag från staten att sköta begravnings- och kyrkogårdsverksamheten i Södra Tjusts pastorat. Uppdraget innebär att erbjuda gravplatser, sköta och underhålla kyrko- och griftegårdar samt att ansvara för kremationer och utföra gravsättningar. 

För att bekosta begravningsverksamheten betalar alla som är folkbokförda i Sverige en så kallad begravningsavgift via skattsedeln. Begravningsavgiften bekostar sedan de tjänster som alla folkbokförda i Sverige har rätt till utan kostnad när de avlider.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans tjänster gratis (se nedan).

Detta ingår för alla genom begravningsavgiften:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år
 • Gravsättning
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet
 • Transporter, från det att huvudmannen (Södra Tjusts pastorat) har tagit över ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett. Ett undantag är om den avlidne ska gravsättas utanför huvudmannens område, då bekostar dödsboet den transporten.
 • Kremering
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Utöver detta bekostar begravningsavgiften skötsel av begravningsplatsernas allmänna ytor (inte skötsel av enskilda gravar).

Detta ingår inte i begravningsavgiften:

 • Kista och svepning
 • Kistdekoration, som blommor
 • Urna
 • Transport av kistlagt stoft från hem eller sjukhus till Svenska kyrkans lokal för förvaring och visning
 • Annonsering
 • Begravningsceremoni och begravningsförrättare.
 • Minnesstund
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten
 • Skötsel av gravplats

Detta ingår för de som är medlemmar i Svenska kyrkan:

 • Begravningsgudstjänst med präst och musiker
 • Lokal för minnestund i på flera platser inom pastoratet 

boka tid och plats för begravning

Telefon: 0490-842 00 
E-postadress: sodra.tjusts.pastorat@svenskakyrkan.se

Vanliga frågor om begravningsavgiften

HUR STOR ÄR BEGRAVNINGSAVGIFTEN?

Avgiftssatsen för 2020 är 25 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 625 kr per år, eller knappt 52 kr per månad. Avgiftssatsen för 2019 var 25,3 öre per hundralapp.

 

VAD INNEBÄR ENHETLIG BEGRAVNINGSAVGIFT?

Riksdagen har beslutat att vi ska ha en enhetlig begravningsavgift i Sverige. Lagen trädde i kraft 1 januari 2016. Enhetlig begravningsavgift innebär att alla som är folkbokförda i en kommun där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten har samma begravningsavgiftssats. De som är folkbokförda i Stockholm och Tranås (där kommunerna är huvudmän för begravningsverksamheten) har andra avgiftssatser.