Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna är alla vackra platser med väldigt olika karaktär. Här finner du plats för stillhet och eftertanke, såväl som möjlighet att ta en promenad i kulturhistoriskt intressanta områden.

Ankarsrum kyrkogård

Ankarsrums kyrkogård ligger omkring 200 meter nordost om kyrkan, på en liten höjd i samhället. Kyrkogården anlades 1909 och invigdes 1910.

Blackstad kyrkogård

Kyrkogården anlades i samband med kyrkans uppförande i slutet av 1700-talet. År 1791 byggdes stenmuren kring kyrkogården.

Gamla kyrkogården Västervik

Så tidigt som 1805 beslöts vid en biskopsvisitation att en ny begravningsplats utom staden skulle anläggas. I oktober 1836 skedde invigningen, S:ta Markus kapell invigdes 1877.

Gladhammar kyrkogård

Gladhammar kyrkogård har en lång historia på platsen. Redan på medeltiden var det här socknens döda begravdes. Kyrkogården omgärdade den medeltida kyrkan denna revs 1889.

Hallingeberg kyrkogård

Lantmäteriets äldsta karta som avbildar kyrkan och kyrkogården är från 1706. Kyrkogården har under 1800-talet utvidgats tre gånger .

Hjorteds kyrkogård

Hjorteds äldsta kyrka ska ha stått söder om den befintliga kyrkan. I en dunge med äldre lindar i kvarter A finns en stenhäll som ska ha tillhört den gamla kyrkan. Väster om hällen finns en smidesvård från 1782. Den är försedd med en emaljplatta som berättar att vården restes över en man som hette Axel Gillis från Falsterbo bruk född 1697

Misterhult kyrkogård

Misterhults kyrkogård består av fyra klart urskiljbara delar; Gamla kyrkogården, Stora kyrkogården (kring kyrkan), Norra kyrkogården och Ängskyrkogården.

Nya kyrkogården Västervik

Omkring 1910 påbörjades en diskussion om anläggande av en ny kyrkogård i Västervik då den gamla ansågs för trång. Den 23 november 1913 invigdes nya kyrkogården. Två år senare uppfördes det Gamla begravningskapellet. Nya kyrkogården har även en begravningsplats för muslimer, vilket är den enda i Västerviks kommun.

Törnsfalls kyrkogård

Törnsfalls kyrka har medeltida anor med tornet från 1100-talet och långhus från omkring 1200-1300-tal. Lika länge som det har funnits en kyrka på platsen har det förmodligen även funnits en kyrkogård. Det finns uppgifter om att kyrkogården nyplanerades 1811 och sedan utvidgades 1864, 1898 och 1908, Den senaste utvidgningen efter ritningar av Erik Palmgård på Kalmar läns norra hushållningssällskap gjordes 1960.

Västrums kyrkogård

Den förste som begravdes på Västrums kyrkogård var en 17 månader gammal pojke, Jacobeus Petri. Han var den förstfödde till kyrkoherden P.J. Törnevall. Gravsättningen ägde rum den 17 december 1693. År 1767 uppfördes en stenmur runt kyrkogården.

Bra att veta om våra kyrkogårdar

Information som är bra att känna till för dig som besöker våra kyrkogårdar.

Läs mer!