Gladhammar-Västrums församlingsråd

Här hittar du församlingsrådets ledamöter för perioden 2017-2021.

Kyrkoherde
Karin Björk

Ordförande
Margareta Gabrielsson

Vice ordförande
Lennart Israelsson

Ledamöter
Ann-Britt Björk
Sven-Erik Gabrielsson
Anna Hedfors
Bengt Klingstedt
Frederick Lindström
Christer Markskog

Ersättare
Gun Klingstedt
Bertin Lundén
Maria Markskog

Församlingsherde
Eva-Lena Karlsson