Foto: Johannes Frandsen

Verksamheter för vuxna

Gillar du att vandra, sy, sjunga i kör eller träffas och fika? Våra mötesplatser är öppna för alla. Välkommen!

många verksamheter pausade tillsvidare

För att minska smittspridningen av Covid-19 är många av våra verksamheter pausade tillsvidare.