Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gamla kyrkogården Västervik

Så tidigt som 1805 beslöts vid en biskopsvisitation att en ny begravningsplats utom staden skulle anläggas. I oktober 1836 skedde invigningen, S:ta Markus kapell invigdes 1877.

Antal gravplatser på Gamla kyrkogården: 1306 st
Yta: 2,2ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta:

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Telefon 0490-842 06
E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress:
Västerviks Gamla kyrkogård
Augustenburgsgatan                                                                                  
593 36 Västervik.