Gamla kyrkogården Västervik

Så tidigt som 1805 beslöts vid en biskopsvisitation att en ny begravningsplats utom staden skulle anläggas. I oktober 1836 skedde invigningen, S:ta Markus kapell invigdes 1877.

Vrituell rundvandring
Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

Antal gravplatser på Gamla kyrkogården: 1306 st
Yta: 2,2ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta:

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Telefon 0490-842 06
E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress:
Västerviks Gamla kyrkogård
Augustenburgsgatan                                                                                  
593 36 Västervik.