Foto: Unsplash

Det här är Södra Tjusts pastorat

En närvarande kyrka med glädje, gemenskap och framtidshopp!

Pastorat består av Gladhammar-Västrums församling, Törnsfalls församling, Misterhults församling, Hallingeberg-Blackstads församling, Hjorteds församling och Västerviks församling. 

Här bor cirka 32.000 personer som omfattar Västerviks stad med omgivande landsbygd och Tjusts vackra skärgård. Andelen som är medlemmar i Svenska kyrkan är lite över 66 procent av befolkningen. Det finns tio kyrkor och flera gårdar och kapell. Det är ett rikt gudtjänstliv, ett omfattande diakonalt arbete samt ett stort barn- och ungdomsarbete. Vi har ett aktivt musikliv med flera körer samt många frivilliga inom diakon, i internationellt arbete och i ungdomsgrupper. Södra Tjusts pastorat vill vara en närvarande kyrka med ledorden glädje, gemenskap och framtidshopp!

Vi är en demokratisk organisation, som styrs av de förtroendevalda och leds av kyrkoherden. Basen i arbetet är fullmäktige, som väljer ledamöter till styrelsen och tar beslut om budget och övergripande frågor. Fullmäktigesammanträden är offentliga.

Kontakta expeditionen

På grund av smittspridning av Covid-19 i samhället ber vi dig att i första hand kontakta oss via telefon eller e-post. Undvik så långt som möjligt att göra fysiska besök. 

Post- och besöksadress: Hospitalsgatan 14, 593 33, Västervik
E-postadress: sodra.tjusts.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefon: 0490-842 00 

Vad används medlemsavgiften till?

Medlemsavgiften är nödvändig för att finansiera den verksamhet, byggnader och tjänster för vilka Svenska kyrkan fått ansvar.

Läs mer!

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Läs mer här