Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogården berättar

Kyrkogården berättar är en digitala kyrkogårdsvandring på Gamla kyrkogården i Västervik.

Västerviks museum har på kyrkogårdsförvaltningens uppdrag tagit fram porträtt på kända och okända Västerviksbor som ligger begravda på kyrkogården. De porträttbeskrivningar som tagits fram ger en generell historia över Tjustbygden och handlar inte i första hand om att gestalta en person eller släkt utan är ett sätt att nå lokalhistorian på ett bredare perspektiv. 

Kyrkogården berättar – så här fungerar det

Den digitala kyrkogårdsvandringen Kyrkogården berättar finns idag på Gamla kyrkogården i Västervik. Det finns 25 porträtt utplacerade på kyrkogården. För att kunna genomföra vandringen på plats på kyrkogården behöver du din mobiltelefon. Framför de gravar som porträtteras sitter skyltar på vilka det finns en QR-kod. Genom att scanna QR-koden kan du läsa mer om personen/personerna som ligger begravda här. Många mobiltelefoner idag har inbyggda QR-läsare men på vissa telefoner kan du behöva ladda ner en särskild app som läser QR-koder. 

Du kan också besöka www.kyrkogardenberattar.se från din dator, här finns alla porträtt att läsa.

25 nya porträtt lanseras den 30 maj

Nu är det dags för invigning! Den 30 maj invigs den andra etappen av Kyrkogården berättar på Gamla kyrkogården i Västervik. 25 nya porträtt skildrar olika levnadsöden från kända och mindre kända personer i Tjustbygden. – Vi vill skapa en mötesplats för efterlevande, den intresserade allmänheten, skolelever och söndagsflanörer, berättar kyrkogårdschef Peter Springfeldt.

Bild: Daniel Lönnbäck