Kyrkogården berättar

Kyrkogården berättar är en digital kyrkogårdsvandring som skildrar Tjustbygdens historia. Visste du exempelvis att Västerviksbon och astronomiprofessorn Åke Wallenquist fått en asteroid uppkallad efter sig?

Lansering av nya porträtt våren 2021

Fredagen den 28 maj lanseras 14 nya porträtt på Nya kyrkogården i Västervik. Detta är den fjärde etappen av Kyrkogården berättar. 

Kyrkogården berättar - En levande historia

Västerviks museum har på kyrkogårdsförvaltningens uppdrag tagit fram porträtt över kända och okända Västerviksbor. De porträttbeskrivningar som tagits fram ger en generell historia över Tjustbygden och handlar inte i första hand om att gestalta en person eller släkt utan är ett sätt att nå lokalhistorian på ett bredare perspektiv. 

- Det enda som vi med säkerhet vet om livet är att vi ska dö och begravas på en kyrkogård. Sammanhang blir allt viktigare i en omvälvande tid med snabba förändringar. För att förstå nutiden och oss själva behöver vi förstå historien. Vi vill skapa en mötesplats för efterlevande, den intresserade allmänheten, skolelever och söndagsflanörer. Vi hoppas att Kyrkogården berättar skapar delaktighet och relation till vårt kulturarv, säger Olof Nimhed, museichef vid Västerviks Museum. 

Kyrkogården berättar – så här fungerar det

Den digitala kyrkogårdsvandringen Kyrkogården berättar finns idag på Gamla och Nya kyrkogården i Västervik. För att kunna genomföra vandringen på plats på kyrkogården behöver du din mobiltelefon. Framför de gravar som porträtteras sitter skyltar på vilka det finns en QR-kod. Genom att scanna QR-koden kan du läsa mer om personen/personerna som ligger begravda här. Många mobiltelefoner idag har inbyggda QR-läsare men på vissa telefoner kan du behöva ladda ner en särskild app som läser QR-koder. 

Du kan också besöka www.kyrkogardenberattar.se, här finns alla portätt att läsa. 

 

Foto: Daniel Lönnbäck