Foto: Johannes Frandsen

Barn och ungdom

Har du frågor om vår barn- och ungdomsverksamhet? Kontakta oss!

Henrik Frisell

Henrik Frisell

Södra Tjusts pastorat

Fritids- och ungdomsledare, Västerviks församling

Malin Sjödén

Södra Tjusts pastorat

Odlingspedagog