Foto: Malin Ekberg

Följ oss på sociala medier

Du vet väl om att vi finns på sociala medier? Följ oss gärna där!

Våra sidor på facebook

Västerviks församling: @svenskakyrkanvastervik
Hjorteds församling: @Hjortedsforsamling
Hallingeberg-Blackstads församling: @hallingebergblackstad
Misterhults församling: @misterhultsforsamling
Kul i sommar: @kulisommar
 

Våra kanaler på instagram

Södra Tjusts pastorat: #svenskakyrkanisodratjust
För alla ungdomar: #ungisodratjust
Västerviks församling: #vasterviksforsamling
Johannesgårdens trädgård: #johannesgardenstradgard
Kyrkogårdarna: #kyrkogardarnaisodratjust